Haberler

Geri

19.06.2018 Tarihli Basın Açıklaması

2018-06-19

Basına ve Kamuoyuna,

 

Yaşadığımız şehrimiz ve ülkemiz neredeyse her gün şahit olduğumuz şiddet haberleriyle uyanıyor. Şiddet toplumun her alanında kendini sarsıcı şekilde ve giderek artan bir ivmeyle  gösteriyor.
 

Şiddet olaylarının her türünün bizleri ve toplumumuzu derinden yaraladığını ve güvensizlik ortamı yarattığını gözlemliyoruz.
 

Sağlık alanında yaşanan şiddet ise diğer şiddet olgularının yanında başka bir nitelik gösteriyor. Şöyle ki her gün Sağlık Bakanlığı Beyaz kod verileri dikkate alındığında 31 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını görüyoruz.  Bütün meslek guruplarını dikkate aldığımızda sağlık alanında yaşanan şiddet diğer meslek guruplarına göre 16 kat daha fazla yaşanıyor. Özellikle ikibinli yıların ardından bilhassa sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmet alanındaki en belirgin değişim şiddet olgularında gerçekleşmiştir.

 

Son yaşanan hadisede özel bir hastane acil servisinde görev yapan bir meslektaşımız görevi başındayken şiddete maruz kalmış, bu saldırı sonucunda kolu kırılmış ve yüzünde ve vücudunun pek çok yerinde lezyonlar oluşmuştur. Saldırganların meslektaşlarımızı darp etmeden önce Tıp Fakültesi Hastanesi, darp ettikten sonra da yine özel bir hastanede saldırgan tavırlarını sergileyebilmiş olmaları üzücü, endişe verici ve düşündürücüdür.

 

Samsun Tabip Odası olarak olayın gerçekleştiği saatten itibaren müdahil olunmuş meslektaşımızla görüşülüp süreçle ilgili girişimler başlatılmıştır. Bu bağlamda saldırganlardan üçü önce gözaltına alınmış biri daha öncen infazı olduğu için tutuklanarak cezaevine sev edilmiş diğer ikisi de ifadesi alındıktan sonra nöbetçi savcı tarafından ne yazık ki serbest bırakılmıştır. Yasal anlamda tutuklama kararı gerektiği halde gereğinin yapılmaması üzerine başsavcılık düzeyinde gerekli girişimlerde bulunularak yasal sürecin olması gerektiği gibi işlemesi sağlanmıştır. Samsun Tabip Odası Avukatı vasıtasıyla davaya müdahil olunmuştur.Süreç yakından takip edilmektedir. Bilhassa konuya hassasiyet gösteren ve harekete geçen Samsun başsavcısına tüm meslektaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Yaşanan olay sağlık camiasında ve toplumun çok değişik katmanlarında infial oluşturmuştur. Toplumsal,  kurumsal hareketlilik ve sahiplenme gerçekleşmiştir. Samsun Tabip Odası’nın müdahale refleksi ve kararlılığının yöneticilerde  daha dinamik bir hal oluşturduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun neticesinde gerek sosyal medya gerekse bizzat tepkilerini sunan ve destek veren herkese yine tüm meslektaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım.

 

Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı tarafında da olaya ilişkin açıklama yapılmış özellikle saldırganların yeniden gözaltına alınması hususunda adli merciler üzerinden girişmelerin yapıldığı ifade edilmiştir. Sağlık bakanlığı ve temsilcilerine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ancak günde ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığı gerçeğiyle bakanlığımızın her olguya  girişimde bulunmasını beklemektense acilen sağlıkta şiddet yasasının çıkması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sağlık bakanlığı bir icra kuruludur, önleyici tedbirleri oluşturacak ve uygulayacak olanağa ve iradeye sahiptir. İki yıldır defalarca görüşme taleplerimize henüz yanıt vermeyen sayın sağlık bakanımızla bu olay vesilesiyle görüşmeye ve katkılarımızı sunmaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu bağlamda Mart 2017 de Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanmış olan TCK na ek olarak sunduğumuz “Sağlıkta Şiddet Yasa tasarısının” derhal çıkarılması gerektiğini yeniden hatırlatıyoruz. Aksi takdirde  bu tasarının yasalaşmadığı her gün yaşanacak şiddet olaylarından gereğini yapmayanlar sorumlu olacaktır.

 

Diğer taraftan hekimlere ve sağlık çalışanlara toplumsal sahiplenmenin daha da güçlenerek artacağına inanıyoruz. Bizler yaşatmaya çalışan bir mesleğin üyeleriyiz. Yaşatmak için canımızı dişimize takarak çalışırken huzurlu,  güvenli ve özgürce görevimizi yapmak istiyoruz. Hayat verdiklerimize, sağlık sunduklarımızla mutlanıyor, kaybettiklerimizle her seferinde kederleniyoruz. Hastalarımızla birlikte  biz hayatımız boyunca binlerce kez hayata tutunuyoruz, binlerce kez de ölüyoruz. Bu duyguyu yaşamayan anlayamaz.

 

Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası olarak meslektaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının kılına bile zarar gelmemesi için çalışmaya devam edeceğiz, kararlıyız.

Samsun Tabip Odası olarak buradan tekrar ifade etmek isteriz. “Hekimler yalnız değildir, hekimler sahipsiz değildir.”

Saldırıya uğrayan meslektaşımıza yeniden geçmiş olsun diyor, olayın her aşamada olduğu gibi bundan sonrasında da takipçisi olacağımızı ifade ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

 

Dr. Murat ERKAN

Samsun Tabip Odası Başkanı

 

Diğer Fotoğraflar