Haberler

Geri

Başkanın Mektubu

2020-10-07

SAMSUN TABİP ODASI

BAŞKAN MEKTUBU

 

Değerli Meslektaşım,

Bildiğiniz üzere, Samsun Tabip Odası seçimlerini 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Samsun Çağdaş Hekim Grubu adına girdiğimiz bu seçimde, odamız tüm kurullarını seçti ve Samsun Çağdaş Hekim Grubuna güven tazelenmiş oldu.

 

Yönetim kurulumuzun ilk toplantısında başkanlık görevi tarafıma verildi. Ben de büyük onurla kabul ettim. Beni ve tüm Samsun Tabip Odası kurul üyelerini layık gören, tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Sizleri en iyi biçimde temsil edeceğimizden şüpheniz olmasın.

 

            Yönetim kurulu olarak ilk ilkemiz şeffaf, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın gereği olarak bazı zamanlar, Samsun Tabip Odası çalışmalarını duyurmak ve yaşanan süreçler konusunda Samsun hekimlerine bilgi vermek arzusundayız. Şimdi okumakta olduğunuz mektup, bu isteğin sonucudur.

 

            Ülkemiz ve tüm dünya pandemi ile mücadele içinde. Bu amansız savaşın en ön safında biz hekimler yer alıyor. Elbette Samsun Tabip Odası’nın ilk görevi pandemi ile savaşta hekimlerimizin güçlük ve sıkıntılarını seslendirmek, aynı zamanda sağlık yönetiminin pandemi mücadelesinde eksiklerini ortaya koymak, önerilerde bulunmaktır.

 

            Öncelikli işimiz, Samsun Tabip Odası Pandemi İzleme Kurulu’nu oluşturmak oldu. Ne yazık ki sağlık yönetim erkinin şeffaf olmayan tavrı ilimizde tablonun gerçek boyutunu belirleme yönünden  güçlüklere neden oldu. Fakat hekim dayanışması sayesinde bu güçlüğü aşarak ilimizde Covid 19 tablosuna hakim olduk.

 

        Amacımız devlet otoritesinin yerine geçerek tam tamına sayıları açıklamak olamazdı elbette. Fakat pandeminin olandan daha küçük gösterilme çabası, halkımızın tedbir almasında zafiyete sebep olduğunu gördük. Bu durumda sahadan aldığımız bilgileri yuvarlak değerlerle kamuoyu ile paylaştık. Halkımızın Samsun Tabip Odası açıklamalarına güveni bizleri, tüm Samsun hekimleri adına mutlu etti.

 

        Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin Koca’nın “vaka ve hasta” terimleri karmaşası açıklamasından da anlayacağımız üzere ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin geniş katılımıyla gerçekleştirdiğimiz #yönetemiyorsunuztükeniyoruz eylemleri ile açıklamaya çalıştığımız pandemi mücadelesinde yönetimsel sorunlar konusunda haklı çıktık. Ancak haklı çıkmış olmaktan mutluluk duymadık.

 

            Pandemi mücadelesinde söz verilen sağlık çalışanına maddi katkılar konusunda söz verilenler ile yapılanlar aynı değildi. Özellikle asistan hekimlerimizin performans dağılımında uğradıkları haksızlık ve sağlık çalışanlarına pandemi sebebiyle döner sermaye dağıtım yönetmeliğinde akla, mantığa uymayan “din görevlilerinin” kayırılması çalışma barışını bozan uygulamalardandı. Diğer önemli haksızlık ise pandemi döneminde sağlık hizmetinin tüm yükünü omuzlayan aile hekimlerine söz verilen katkının yapılmamış olmasıydı. Tümüne Samsun kamuoyu nezdinde, haklı tepkimizi gösterdik. Bu süreç içinde diğer STK ların açıklamalarına katkı verdik.

 

            Göreve gelir gelmez sadece pandemi mücadelesinde kalmayıp Samsun ili içinde mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin özel hastane ameliyathane kullanımında uygulanmak istenen fahiş ücret artışına dair, bizden önceki yönetimin başladığı mücadeleyi sürdürdük. Tabip odamızın da başvuru dilekçesi olan Rekabet Kurulu başvurusu karşılık buldu ve ön soruşturma başlatıldı. Bu durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

             Değerli meslektaşım,

            Önemli bir konu da il oda seçimlerinin tamamlanmasının ardından TTB merkez konseyi ve kurulları ile önümüzdeki dönem TTB çizgisinin belirlendiği 72. TTB Büyük Kongresi’dir. Samsun Tabip Odası üst kurul delegelerimiz kongreye katılım sağlayarak katkı verdik. Hatta 72.TTB Büyük kongresi divanına seçilerek kongrenin yönetimine iştirak ettik. Odamız adına bu görevi en iyi şekilde yaptığımı sanıyorum. Her zaman olduğu gibi belki ülkemizde takdire şayan demokratik ortamı TTB Büyük Kongresinde soluduk. Mutlulukla belirtmeliyim ki bu meşru süreçte çok önemli katkılar verdik.

 

            Ortaya çıkan TTB Merkez Konseyinin  görev dağılımı öncesinde hem Samsun hekimlerinden gelen tepkiler hem de STO kurul üyelerinin çoğunluğunun taşıdığı kaygı ve hassasiyetimizi bir metin haline getirerek muhattaplarına ilettik.

 

        Her ne kadar görev dağılımı bizim talep ettiğimiz şekilde gerçekleşmese de ilettiğimiz kaygı ve hassasiyetler karşılık buldu. Önümüzdeki süreçte bu tepkimizin etkisini görmeyi umuyoruz.

 

        Bu aşamada kim ne derse desin, Samsun Tabip Odası olarak hiçbir “bölgeselci” tavrın içinde olmadan, Samsun Tabip Odası’nın eylem ve çalışmalarının meslek örgütü eksenli önceliğinde, yurttaşlarımızın esenliğine hizmet eden demokratik reflekslerle olacağını ifade etmeliyim. Yönetim kurulumuzun kararlılığı ve doğrultusu bu yöndedir.

 

        Amacımız özellikle son dönemlerde gerek hekimlerden gerekse yurttaşlarımızdan yüksek ilgi gören TTB yaklaşımını devam ettirmektir. Ki meslek örgütümüzün temel çatısı “iyi hekimlik” yapma uğraşısıdır. Gerisindeki farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bu sebeple hiçbir meslektaşımızın “meslek örgütü ekseni” dışında kaygısı olmasın.  Unutmayalım ki hepimiz hep birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Tabip Odası sadece biz değiliz. Tabip Odası demek, hepimiz demektir.

 

            Bu noktadan hareketle Samsun Tabip Odası’nın daha etkin bir örgüt olabilmesi adına yönetim kurulu olarak ricalarımızdan ve bazı hatırlatmalardan bahsetmek isterim. Demokratik coğrafyalarda bir sivil toplum kuruluşu üyesi olmanın iki temel şartı vardır; etkinliklerine katılmak ve üyelik aidatını ödemek.

 

            Samsun Tabip Odası’nın mesleki örgüt etkinliği, üyelerinin katılımıyla mümkündür. Bu sebeple göreve gelir gelmez “birim temsilcileri” belirlemeye başladık. Birim temsilciliği görevlerini kabul eden tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

 

        Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak katılımcı demokratik bir tavırla yönetim arzu ediyoruz. Bunun için “Birim Temsilcileri Kurulu” diye bir yönerge hazırlayıp internet sayfamızda duyurduk. Her bir birim temsilcimiz bu kurulun üyesi olup hep birlikte Samsun hekimlerinin esenliği için çalışacağız. Sizden ricam; birim temsilciliği görevi için gönüllü olmanız.

 

        Samsun Tabip Odası sosyal medya hesapları aktiftir. Her bir üyemizin bunları takip edebilmesi odamız içinde hızlı iletişim sağlayacaktır.

 

            Bilindiği üzere Samsun Tabip Odası’nın, üyelerinin aidatından başka bir finansman kaynağı yoktur. Meslektaşlarımızın aidatlarını kolayca ödeyecekleri “online” yöntemler oluşturulmuştur. Odamız web sayfasından daha fazla bilgiyi alabilirsiniz. Meslek odamızın sizden başka finansman kaynağı olmadığını unutmayın lütfen.

 

            Son olarak Samsun Tabip Odası olarak Dr. Kamil Furtun Mizah Öyküleri Yarışması’ndan söz etmek isterim. Ödüllü olan bu yarışma için gördüğümüz ilgiden çok mutluyum. Yarışmanın ulusal nitelikte olduğunu hatırlatmalıyım. Lütfen duyurusu konusunda destek verin ve katılın.

 

            Bu duygu ve düşüncelerle en derin sevgi ve saygılarımla “Samsun Tabip Odası Başkan Mektuplarından” ilkine son veriyorum.

                         Sevgiyle, saygıyla, dostlukla…

 

          Dr. Neslihan Funda Furtun

        Samsun Tabip Odası Başkanı

 

Diğer Fotoğraflar