Haberler

Geri

Bilirkişilik Temel Eğitim Kursu

2017-12-11

“Bilirkişilik Temel Eğitim Kursu”
7-11 Aralık tarihleri arasında  Samsun Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Dört gün süren eğitime Samsun Tabip Odası hekimlerinden en az  5 yıllık mesleki kıdeme sahip 16 hekim katılmıştır. Toplam 24  ders saati bulan eğitimde eğitimci olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından  Prof.Dr. Nadir ARICAN ve  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet KODAKOĞLU yer almıştır.
 

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak geliştirilen  uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri soruşturmalarda veya kendileri hakkındaki soruşturmalarda katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitiminde mahkemelerde bilirkişilik yapmayı düşünen hekimlerin yanında, düşünmeyen hekimlerin de çalışma yaşamlarında  kullanabilecekleri bilgiler aktarılmıştır.

Diğer Fotoğraflar