Haberler

Geri

BİR HAFTALIK NÖBETİN ARDINDAN TBMM'DEYİZ

2018-10-17

HEKİMLERDEN SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI KARARLILIK DEKLARASYONU

 

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Olarak;

Sağlık ortamında yaşanan ve durdurulması için yetkililer tarafından hiçbir adım atılmayan ölümcül şiddete karşı tüm kamuoyuna açık deklarasyonumuzdur:

Hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızın hatırasına borcumuz var! Gece gündüz özveriyle sürdürdüğümüz sağlık hizmetinin binlerce yıllık mirasını korumak gibi bir sorumluluğumuz var!

Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümü son olmalıdır!

Bilinmelidir ki, bugünden itibaren benzer bir vahim olayla karşılaşıldığında; o sağlık kurumunda sağlık hizmeti duracak, şehirdeki bütün hekimler ve sağlık çalışanları olayı duydukları andan itibaren günün hangi saati olursa olsun o sağlık kurumuna akın edeceklerdir. En yetkili ağızlardan net, kararlı ve sonuç alıcı bir tutum gelinceye kadar “işlerine güçlerine” ara verecek, yaşamlarına sahip çıkmak için “sağlıkta şiddete ve bu şiddete seyirci kalanlara karşı” iş bırakarak “BEYAZ NÖBET”e başlayacaklardır.

Sağlık hizmetini üreten tüm hekimleri, en küçük kasabasından en büyük kentine kadar ülkemizin her yanındaki tüm sağlık kurumlarında; üniversite hastanesinden aile sağlık merkezlerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden toplum sağlığı merkezlerine, özel hastanelerden tıp merkezlerine, şehir hastanelerinden verem savaş dispanserlerine , belediye sağlık kuruluşlarından özel muayenehanelere kadar her yerde sağlıktaki bu ölümcül şiddet karşısında kararlılık göstermeye,

Benzer vahim olayların bir daha yaşanmaması, 5 yıldır TBMM’de belirtilen “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarımızın” kabul edilmesi için “BEYAZ NÖBET” çağrısına uymaya,

Ellerinde yasa çıkarma gücü bulunduğu halde adım atmayan hükümet yetkililerini, söz ve oy hakkına sahip muhalefet partilerini, başta Sağlık Bakanı olmak üzere konunun ilgilisi tüm bürokratları tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Biz hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız birbirine rakip değil,

Şiddet içermeyen nitelikli bir sağlık hizmetinin eşit iki tarafıyız.

Nitelikli sağlık hizmetinin ortak talebimiz olduğundan hareketle, halkımızı da sağlık ortamında şiddeti ortadan kaldırmak için bizlerle yan yana durmaya çağırıyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası

Diğer Fotoğraflar