Haberler

Geri

GRİP SALGINI KAPIDA! YAYGIN, ÜCRETSİZ AŞI HAKTIR!

2020-10-22

                                                                                                                      22.10.2020

GRİP SALGINI KAPIDA! YAYGIN, ÜCRETSİZ AŞI HAKTIR

Basına ve Kamuoyuna;

Sonbahar ve ardından kış mevsiminin gelmesi ile birlikte grip ve grip benzeri virüs enfeksiyonlarının artacağını biliyoruz. COVİD-19 pandemi sürecinde bilim insanları COVİD-19 ile grip hastalığının birlikte geçirmenin daha ağır hastalık tablosu yapabileceğinin söylemekteler ve bu nedenle grip aşısının daha fazla sayıda kişiye ve daha geniş endikasyonda uygulanmasını önermekteler. Bu nedenle TTB ve Samsun Tabip Odası olarak bu sene alınacak aşı miktarının önceki senelere göre daha fazla olması gerektiği defalarca vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından tam olarak alınan aşı miktarı açıklanmasa da bu miktarın geçen sene alınan miktardan biraz daha fazla olduğunu ana akım medyadan öğreniyoruz. Geçen sene alınan miktarın 1.300.000 (bir milyon üç yüz bin) , bu sene ise 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) olduğunu ve ilerleyen günlerde 2. Partinin 840.000 (sekiz yüz kırk bin) geleceğini bu duyumlardan biliyoruz.

Grip aşısının temel endikasyonu basitçe 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalığı olan kişiler ve risk grubu olan sağlık çalışanlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü ise 6 ay üzerindeki herkese influenza aşısını önerdiğini ilan etti. 65 yaş üzeri nüfusun 6-7 milyon, kronik hastalığı olan kişilerin yaklaşık 20 milyon, sağlık çalışanlarının da 1 milyon civarında  kişi olduğu düşünülürse temin edilen aşının ne kadar yetersiz olduğu aşikardır. Aile hekimlerinin influenza aşısı yapılacak kişilerin belirlenmesinde, bilimsel alt yapıdan uzak, anlaşılmaz puanlama sisteminin getirilmesi de bu yetersizliğin bir yansımasıdır. Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp-akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi “ influenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz ” ibaresi çıkmaktadır.

Kaygımız bilimsel olarak anlaşılmaz bu puanlama sistemi nedeniyle hekimlerin ve toplumun karşı karşıya getirilmesi ve bu kaosun sağlıkta yeni bir şiddet dalgasını körükleyebilecek olmasıdır.

Samsun Tabip Odası olarak şu uyarılarımızın altını bir kez daha çiziyoruz.

  • - Aşı toplum sağlığının korunması için en önemli adımlardan biridir. Yaşam hakkıdır. Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir.

  • - En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır.

  • - Hekimlerle aşı talebinde olan toplumun karşı karşıya gelmesinden doğabilecek kaosa engel olmak için şeffaf bir şekilde ne kadar doz aşı alındığı ve aşılamanın hangi planda uygulanacağı kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

 

                  Dr. Funda FURTUN

           Samsun Tabip Odası Başkanı

 

Diğer Fotoğraflar