Haberler

Geri

İL PANDEMİ KURULU’NA SORULAR

2020-04-16

                                                                                                                                                           16.04.2020

 

SAMSUN İL PANDEMİ KURULU’NA

 

          Karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının topyekûn mücadelesi ile ancak baş edilebilecek boyutta bir tehlikedir. Toplumun; pandeminin ülkemizdeki/ilimizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevk eden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmakta aynı zamanda salgın sürecinin bağımsız taraflarca değerlendirilmesinde güçlükler yaratmaktadır.

          Her zaman ifade ettiğimiz üzere; “Kamuoyunun doğru ve şeffaflıkla bilgilendirilmesinin, salgın yönetiminde pek çok açıdan bir gereklilik” olduğu tekrar vurgulamak isteriz.

          Yukarıda bahsedilen gerekçelerle aşağıda sıraladığımız soruların yanıtlanması ve kamuoyunun aydınlatılması önem arz etmektedir.

1. Bugün itibarıyla ilimizde kaç merkezde test yapılmaktadır?

2. Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren Samsun çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?

3. Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?

4. Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?

5. Hastalardan örnek alınması ile test sonuçlarının sağlık kurumlarına, ilgili hekimlere ve hastalara bildirilmesi arasındaki süre kaç gündür?

6. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?

7. Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?

8. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?

9. İlimizde pcr testi negatif olmasına rağmen   olası COVID-19 olgularının  istatistiği tutulmakta mıdır? Bu istatistik tutuluyorsa olası COVID-19 olgularının  pcr testi pozitif olanlara oranı nedir?

10. Bugün itibarıyla Samsun ili sınırlarında tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

11. Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir? Yan etki ve komplikasyonlar ile bunların sıklığı nedir?

12. Tedavide kullanılması olası ilaçların ilimizdeki sayısı nedir?

13. Öngörülen  hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ilaçlar yeterli düzeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ilaç eksikliği yaşanmaktadır?

14. İlimizdeki yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?

15. Samsun’da tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak ve 3. basamak hastane) ve il dağılımı nedir?

16. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?

17. Samsun için kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında üniversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır?

18. Salgının yayılma hızı ve salgına karşı yürütülen savaşımın zaman içerisindeki başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan göstergelerden birisi Temel Üreme Katsayısı olarak bilinen (R0) değeridir. Bugüne kadar ilimize ilişkin bir R0 değeri açıklamamıştır. Samsun ilinde Mart ayının ilk haftalarından bu yana R0 değeri ve bu değerdeki değişim nedir?

19. Sağlık Bakanlığı’nın da açıkladığı üzere salgınla mücadelede sürveyan ve filyasyon çalışmaları önem arz etmektedir. Bu bağlamda Samsun ilinde bu çalışmalar için kaç kişilik ekip oluşturulmuştur? Çalışmalarda bugüne kadar kaç kişiye ulaşılmıştır?

20. Samsun ilinde Covid-19 olgu ve ölümlerin sayısı ve diğer illere göre durumumuz nedir?

 

Saygılarımızı sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

 

                                                                                                                                           SAMSUN TABİP ODASI

Diğer Fotoğraflar