Haberler

Geri

Karadeniz Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı

2017-11-14

Karadeniz Bölge Tabip Odaları Toplantısı Trabzon Tabip Odası ev sahipliğinde ve Merkez Konsey Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, Merkez Konsey üyesi Dr. Taner Gören ve Tabip Odalarının katılımıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Sağlık Bakanlığı'nın teşkilatındaki son değişikliklerin değerlendirilmesi, hekimlerin çalışma koşulları, sağlıkta şiddet, şehir hastaneleri, OHAL uygulamaları bağlamında güvenlik soruşturmaları, ihraçlar ve bunların nedene olduğu mağduriyetler konu başlıkları altında değerlendirildi.Toplantının son kısmında, 14 Mart'a giderken Tabip Odalarının talep ve önerileri paylaşımı yapılmıştır.

Samsun Tabip Odası olarak sağlık ortamında yaşanan olumsuzluk ve belirsizliğe karşılık tüm tabip odalarının çalışmalarında daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinin yanında, yeni getirilen uygulamalar, şehir hastaneleri, performans, çalışma koşulları, şiddet, emeklilik ve özel hekimlik bağlamında görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir.

Diğer Fotoğraflar