Haberler

Geri

"Odalarımıza, Birliğimize ve Kimliğimize SAHİP ÇIKIYORUZ"

2018-02-15

Basına ve kamuoyuna;

Son günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın  Türk Tabipleri Birliği hakkındaki söylemleri biz hekimleri derinden üzmekte ve yaralamaktadır.

Bizler yaşatmak için  and içmiş bir mesleğin mensuplarıyız. Varlığımız, bağımsızlığımız tehdit altında olunca  Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında vatan toprağı ve bağımsızlık uğruna şanlı ordumuzun bir neferi  olarak gözünü bile kırpmadan canımızı vermişiz. Yine ihtiyaç olursa seve seve vermeye de hazırız.
Mustafa Kemal Atatürk,  tarih ve  kader birliği yapmış, emperyalizme karşı mücadelede tek yürek davranmış bu millete etnik kökeni ne olursa olsun, hangi dinden, mezhepten olduğuna  bakmaksızın  Türk adını vermiştir. Yani bugün gururla taşıdığımız Türk kimliğinin tarihsel olduğu kadar birleştirici bir anlamı da vardır.

Türk Tabipleri Birliği adındaki Türk kelimesini çıkartmaya çalışmak; bizlere ve bu ismi bizlere verenlere yapılabilecek en büyük haksızlıktır ve tarih bunu asla unutmayacaktır.

Türk hekimleri Tıbbiyeli Hikmet’in inancından ve kararlılığından bugün hiçbir şey kaybetmemiştir ve kaybetmeyecektir de. Dün neysek, bugün de oyuz.

Diğer taraftan tüm hekimlerin bir arada olduğu  bir meslek birliğini dağıtarak farklı yapılanmalar kurulmak istenmesi hekimlik mesleğine ve hekimlere yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Farklı yapılara üye olacak hekimlerin haklarının, hukuklarının , menfaatlerinin savunulması nasıl yapılacaktır, halkın sağlık hakkı  hangi prensiplere göre savunulacaktır.?

Eğer bu yanlış tutum devam ettirilirse; siyasi görüş, mezhep, etnik köken ya da daha başka özellikleri ön plana koyabilecek pek çok meslek birliği kurulmasının önü açılmış olacaktır.  Bunun yaratacağı sorunlar tahmin edilemez boyutlara ulaşacaktır.

Sonuç olarak, ülkemiz evrensel hekimlik prensiplerini değil de, siyasal iktidarların ya da başka güç odaklarının istediklerini yerine getiren  meslek kuruluşlarının bulunduğu ve bir karmaşanın hakim olduğu ortama sürüklenecektir.

Bu haliyle ne yazık ki ülke olarak hasretini duyduğumuz birlik ve beraberlikten bir adım daha uzaklaşmış olacağız.

Görünen köy kılavuz istemez. Bugün birileri,  sendikaların parçalanmışlığının getirdiği güçsüzlüğü meslek birliklerinde de hayata geçirmek istiyorlar.

Oysa odalar seçimle iş başına gelirler. Yapılan seçimlerde demokratik  bir süreçle gerçekleştirilir ve söz edilenin aksine çok yüksek katılımlarla seçimler yapılır. Yine burada; seçilmiş bir hükümetin seçimle gelen bir yapıyı, ürettiği bahanelerle yıkmaya çalışması düşündürücüdür.  Dilinden düşürmediği demokrasi ve savunduğu değerlerle çelişkilidir.

BİZ  AŞAĞIDA ADI YAZILI KARADENİZ TABİP ODALARI OLARAK, MESLEK BİRLİKLERİNİN BAŞINDA YER ALAN TÜRK VE TÜRKİYE İSİM VE KAVRAMLARINA SAHİP ÇIKIYOR, TARTIŞMAYA AÇILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ.

ODALARIMIZA, MESLEĞİMİZE VE MESLEK BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ.

ODALARIMIZIN YETKİLERİNİN AZALTILMASINI DEĞİL ARTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ.
 

TÜM HEKİMLERİMİZİ, ODALARINA SAHİP ÇIKMAYA VE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ. 15.02.2018

 

KARADENİZ TABİP ODALARI

RİZE-ARTVİN TABİP ODASI

TRABZON TABİP ODASI

GİRESUN TABİP ODASI

ORDU TABİP ODASI

SAMSUN TABİP ODASI

KOCAELİ TABİP ODASI

Diğer Fotoğraflar