Haberler

Geri

Özel Hekimlik Çalıştayı

2017-11-12

Özel Hekimlik Çalıştayı, İstanbul Tabip Odası konferans salonunda 12 Kasım 2017 tarihinde yapıldı. Tüm gün süren çalıştaya Samsun Tabip Odası’nı temsilen, Samsun Özel Hekimlik Komisyonu sözcüsü Dr.Alper Aktaş katıldı.

Türkiye’nin bir çok ilinden katılımcıların bulunduğu çalıştayda Dr.Alper Aktaş, 17 Ekim 2017 de Samsun Tabip Odası’nda gerçekleştirilen “Özel Hekimliğin Bugünü” konulu forumunda oluşturulan başlıkları içeren bir sunum yaptı. Hekim sözleşmeleri, hekim sendikası, serbest hekimlerin reçetelerinin SGK tarafından karşılanması, taşeron hekimlikle mücadele, reklam ve etiği olmak üzere bir çok konuda Samsun hekimlerinin sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Raşit Tükel’in de katıldığı,sağlıkta dönüşüm süreci içinde gelişen ve özel hekimlik uygulamalarını zorlaştıran uygulamaların da konuşulduğu çalıştayda özel hekimlik alanında önümüzdeki günler için ümit veren yeni çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

Diğer Fotoğraflar