Haberler

Geri

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Slogan Yarışması

2019-10-22

Bursa Tabip Odası tarafından 4.,5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sağlık çalışanlarına Şiddet Slogan Yarışması" yönerge ve afişi ektedir.

SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet/Şiddet İnsanlık Suçudur

TÜRÜ: Slogan Yarışması

AMACI: Sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekmektir.

HEDEF KİTLESİ: Türkiye çapında Tıp Fakültesi 4., 5., ve 6. sınıf öğrencileri

SÜRESİ: Başvuruların 15 Kasım 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Aralık 2019

KATILIM KOŞULLARI:

 • Yarışma ile ilgili başvurular bto.org.tr web adresinden yapılacaktır. Kimlik bilgileri bulunmayan ya da eksik doldurulan alanları olan başvurular seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Başvuru sırasında; öğrencinin ad ve soyadını, rumuzunu, TC Kimlik Numarası, telefon Numarası ve e-posta adresini sisteme girmesi ve öğrenci belgesini (öğrenci kimliği de kabul edilecektir) yüklemesi istenecektir.
 • Başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekretaryası tarafından yapılacaktır. Kimlik doğrulaması yapılan yarışmacılar değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 3 (üç) sloganla katılabilir.
 • Sloganlar, konuyu tam ve net bir şekilde anlatmalı, akılda kalıcı olmalı, yalın ve anlaşılır olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması ve herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Konu ile ilgili daha geniş bilgi iletişim kısmında belirtilmiş olan telefon numarasından alınabilir.
 • Yarışmaya katılan tüm sloganların kullanım hakkı Bursa Tabip Odasına ait olacaktır. Sloganların sisteme girilmesi ile kullanım hakkının Bursa Tabip Odasına devredildiği kabul edilmiş olur.
 • Yarışmaya yeteri kadar katılım sağlanamaması ya da katılan eserlerin yeteri düzeyde olmaması halinde yarışma iptal edilebilir.

 

DEĞERLENDİRME DIŞI TUTULACAK BAŞVURULAR:

 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış ya da herhangi bir yerde yayımlanmış sloganlar,
 • Tamamen ya da kısmen kopyalanmış sloganlar,
 • Belirlenen konu dışı olan sloganlar,
 • 15 Kasım 2019 gününden sonra yapılan başvurular,
 • Temel toplumsal değerlere, ahlak ve adaba aykırılık teşkil eden ya da toplumda kin ve nefret oluşturacak, toplumu bölen veya buna zemin hazırlayan, hakaret içeren sloganlar seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

ÖDÜL: Ödül sadece Seçici Kurul tarafından birinci seçilen slogan için verilecektir. Ödül 2500 TL’dir.

İLETİŞİM VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:

Bursa Tabip Odası

Adres: Odunluk Mh. Akademi Cd. N:8 K:25 Nilüfer Bursa

Tel: 0 224 453 52 10

Faks: 0.224 453 52 40

E-posta: bto@bto.org.tr

Başvuru : www.bto.org.tr

 

Jüri:

Prof. Dr. Sinan Adıyaman (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı)

Rabia Deniz (Gazeteci/ÇGD Bursa Şube Başkanı)

Doç. Dr. Elif Küçük Durur (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. Güzide Elitez (Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkan)

Dr. Yıldız Konca (Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Alpaslan Türkkan (Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri)

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Diğer Fotoğraflar