Haberler

Geri

Sağlıkta şiddeti asla kanıksamayacağız!

2019-11-28

 

Sağlıkta şiddeti asla kanıksamayacağız!

Neredeyse her gün hekimlere fiili ve sözlü şiddet haberleri alıyoruz.

Bugün de OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümünde asistan hekim olan Dr. Gökhan Gök hem sözlü hem de fiili saldırıya uğradı. Randevusu olmayan bir hasta yakını diğer hastalar muayene olurken sonuç göstermek için ısrar etmiş, diğer hastaların muayeneleri devam ettiği için beklemesi söylenmiş, ancak hasta yakını zorla odaya girerek doktora hakaret etmiş ve doktoru darp etmiştir.

Daha önceki gün başka bir ilimizde meydana gelen  benzeri bir olayda kimliği olmayan hastanın kaydı yapılmadığı için hasta yakını doktora ağza alınmayacak küfürler etmiş, kapıyı kırmıştı.

Bu şiddetin bir çok sebebi olsa da en önemli sebebi idarecilerin, siyasetçilerin ve Sağlık Bakanlığının duyarsızlığıdır. Çünkü;

  • Aile hekimliğinin uygulandığı bir sistemde sevk zinciri uygulanmamaktadır
  • Hastayı karşılayan, kaydını yapan, randevusunu ve sırasını ayarlayan, işleyiş hakkında bilgi veren danışma sistemi yoktur veya fiili olarak uygulanmamaktadır. Hasta direkt doktorla muhatap olmaktadır. Doktorlukla ilgisi olmayan kayıt, poliklinik sırası vb sekreterlik işlemlerini de doktor yapmak zorunda kalmakta hatta enerjisinin çoğunu bu tür işlere harcamaktadırlar.
  • Bir hastaya ayırmaları gereken süre 5 dakikayla sınırlandırılmakta ve doğru tanı-tedavi için gerekli olan anamnez, fizik muayene yapılamamaktadır.
  • Hasta hakları birimi hasta haklarını savunan bir birim olmaktan çıkmış, doktorlara gereksiz mobbing aracı haline gelmiştir.
  • Şiddet uygulayanlara caydırıcı herhangi bir ceza verilmediğinden doktora hakaret eden, darp eden, yaralayan kişilerin yaptıkları yanlarına kâr kalmaktadır.
  • TTB’ nin meclise öneri olarak sunduğu Sağlıkta Şiddet Yasası yıllardır çıkarılmamaktadır.
  • Siyasetçilerin oy uğruna hekimliği halkın gözünde değersizleştiren, hekimleri hedef gösteren, bozuk sistemden hekimleri sorumlu tutan söylemleri politikaları devam etmektedir.

 

Yukarıda sıralanan maddelerin düzenlenmesi bir günlük bir iştir. Bunların yapılmaması yüzünden kaybettiğimiz değerli meslektaşlarımız oldu. Hatta şiddete uğrayan hekimlerin ifadesinin hastanede alınmasıyla ilgili açık talimat olmasına rağmen bu bile sağlanamamıştır. Bugün saldırıya uğrayan hekim arkadaşımız karakola götürülerek ifadesi alınmıştır.

Bütün bu alınabilecek önlemlerin alınamaması, yapılabileceklerin yapılmaması nedeniyle sağlıkta şiddetin hala en büyük sebebi maalesef idarecilerimizdir.

Bütün bu duyarsızlıklara karşın biz sağlıkta şiddeti asla kanıksamayacağız. Demokratik ve hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Hekimliğin değersizleştirilmesine, sistemden kaynaklı bozukluklar nedeniyle halkla karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Doktor arkadaşımıza karşı yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve saldırganın hak ettiği cezayı alacağını umuyoruz. Samsun Tabip Odası olarak olayı yakından takip edip müdahil olduğumuzu ve hukuk başta olmak üzere her konuda meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyurmak istiyoruz.

 

                                                           Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

Diğer Fotoğraflar