Haberler

Geri

TTB GENEL SEKRETERİ BÜLENT NAZIM YILMAZ BASIN AÇIKLAMASI

2019-03-11

100 YıldırÜlkemize, Mesleğimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz

 “14 Mart 1919’da İstanbul işgal altındadır. O gün tıp okulu öğrencileri işgali protesto ederler. Tıp öğrencilerinin protestosuna dönemin hekimleri de katılır. Böylece 14 MART 1919 bir özgürlük ve bağımsızlık hareketi olarak tarihimizde kutlanan ilk TIP BAYRAMI olur.”

 Başka hiçbir meslek grubunun tarihi böyle yazılmamıştır. 1919 yılı tıp öğrencilerinin ve dönemin hekimlerinin özgürlük ve bağımsızlık talepleri mensubu bulundukları hekimlik mesleğinden bağımsız düşünülemezdi.

Çünkü hekimler özgür ve bağımsız bir ülkede halkın sağlıklı ve mutlu yaşayacağını bilirler.   Bilimsel öğretileri de bu doğrultudadır.  O nedenle hekimlerin işgale karşı olmalarına ve işgale karşı mücadelenin meşalesini yakmalarına şaşırmamak gerekir.

Cumhuriyet tarihi boyunca hekimler özgürlükçü ve bağımsızlık yanlısı düşüncelerinden geri adım atmazlarken aynı zamanda demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın önemli temsilcileri olmuşlardır.

Türk Tabipleri Birliği de Cumhuriyet tarihi boyunca uluslararası hekimlik değerlerinin, hekimlerin özgür ve bağımsız bir şekilde mesleklerini yapabilmelerinin, hekimlerin özlük haklarının ve bilimin yılmaz savunucusu olmuştur. Bu nedenle TTB hekimlerin meslek örgütü olduğu gibi aynı zamanda halkın sağlık hakkının savunucusu bir örgüt konumundadır.

Türkiye sağlık ortamı AKP iktidarının 17.yılında önemli bir kriz yaşamaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının özelleştirme, piyasalaştırma, parası olanlar için ayrıcalıklar yaratan, yoksullar için ise sağlık hizmeti almanın çok zorlaştığı bir program olduğu ortaya çıkmıştır.

Siyasal iktidar şehir hastaneleri üzerinden patronlara, kendi çevresindeki müteahhitlere büyük paralar aktarırken, kamu kaynakları kötüye kullanılırken, sağlık hizmeti almanın zorlaştığı hastaneler halini almıştır. Daha da kötüsü bu hastaneler artık Sağlık Bakanlığı’nın hastaneleri değil, şirketlerin hastaneleridir.

2019 Türkiye’sinde 1. Basamak sağlık hizmetleri işlevsizleştirilmiş ve ülke kızamık salgını gibi bulaşıcı hastalıkların halkın sağlığını tehdit ettiği bir duruma getirilmiştir. Hepatit B aşısı yaklaşık iki aydır sağlık bakanlığı tarafından sağlanamamakta ve diğer aşılarda da sıkıntı olması beklenmektedir. 1. Basamak sağlık hizmetleri yalnızlaştırılmış ve zayıflatılmıştır.

Sağlık bugün tamamen paralı hal almıştır. Bugün randevu almakta dahil sağlık hizmeti almak için 15 adet katkı payı almak zorunluluğu vardır. Sağlıkta cepten harcamalar yüzde 17’lere çıkmış, ama daha da önemlisi Genel Sağlık Sigortası Priminin yüzde 70’i halktan alınmaktadır. Şu an GSS primleri 2017 itibarıyla 22 Milyar lira fazla vermesine rağmen halktan katkı payları alımı artarak devam etmektedir.

AKP İktidarı Tıp Fakültelerini gerek ekonomik, gerek kadro olarak çökertmiş, bunun karşısında da bilimsel olmayan, gerici sağlık uygulamalarının kapısını ardına kadar açmıştır. Asistan hekimlerin çalışma koşulları ve özlük hakları ile ilgili olumsuzluklar yaşanmaktadır.

Tüm bu çökertme programına rağmen sağlıkta bugün hala iyi şeylere tanıklık ediyorsak bunda hekimlerin ülkelerine, halkına ve mesleklerine duyduğu büyük sevgi ve hürmetin önemli etkisi bulunmaktadır.

 14 Mart 1919’da tıbbiyelilerin halkına duyduğu politik sorumluluk duygusu bugün de devam etmektedir.

 Biz hekimler, yaşam biliminin temsilcileriyiz.

 Biz hekimler, insan sağlığının temsilcileriyiz.

 Biz hekimler, insanın yaşaması için, insanın sağlıklı olması için eğitim gördük, onlar için yaşıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak gericiliğe karşı bilimi, savaşlara karşı barışı, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti, halkın sağlık hakkını, hekimlerin yaşam ve mesleki haklarını 14 Mart 1919 bilinciyle savunuyoruz.

Tüm hekimleri 17 Mart 2019 Pazar günü 1919 Tıbbiyelileriyle birlikte olmak için İstanbul Haydarpaşa’da Büyük Hekim Buluşması’na, halkımızı da hekimleriyle birlikte olmaya davet ediyoruz.

Dr Bülent Nazım Yılmaz

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri

 

 

 

Diğer Fotoğraflar