Haberler

Geri

Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü

2018-11-14

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünü açıkladı.

Teklifin 25, 26, 27, 28. maddelerinin tütün kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içerdiğine yer verilen açıklamada, düzenlemede yer alan “düz paket” ve “satış noktalarının görünür olmasının engellenmesi” uygulamalarının gerekli olduğu kaydedildi.

Tütün kontrolüne ilişkin TTB görüşü için alttaki linke tıklayınız:

http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/tutun-torba-yasa-12_11_2018-son.pdf

Diğer Fotoğraflar