Büyük Kongre Delegeleri

Geri

2018-2020 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

 

Dr.Yüksel AKBIYIK
Nöroloji Uzmanı

Dr.Fuat GÜLDOĞUŞ
OMÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi

Dr. Alper AKTAŞ
Plastik Cerrahi

Dr. Hasan Murat AYDIN
Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Dr. Canan ÇAKIR
Aile Hekimi

Dr. Teoman KARAHASANOĞLU
Pratisyen Hekim

Dr. Şevket ÖZKAYA
Göğüs Hastalıkları

Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN
Psikiyatri