Denetleme Kurulu

Geri

2018-2020 DÖNEMİ

SAMSUN TABİP ODASI DENETLEME KURULU
 

Dr. Hasan Farabi AYDINOL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Cengiz KİZİROĞLU
Anestezi Uzmanı

Dr. Leyla YÜKSEL
Aile Hekimi