İşyeri Hekimliği

Geri

2016-2018 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU

Dr. M.Nedim ECEVİT

Dr. Şuayip EDİNSEL

Dr. Saffet ERTAŞ

Dr. Meltem KOPUZ KORUR

Dr. Kaan DURUKAN

Dr. Murat ARIKAN