Özel Hekimlik

Geri

2018-2020 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

Dr. Alper  AKTAŞ

Dr. Canel  ÇINAR

Dr. Ercan  KORKMAZ

Dr. Özgür  ECEMİŞ
           
Amacı:

Samsun Tabip Odası’nın özel sağlık hizmeti alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek; özel sağlık alanında çalışan hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak amacıyla,  Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu yönergesine uygun şekilde kurulmuştur.


Çalışma Alanları:

1.İyi hekimlik ortamı için mücadele vermek.
2.Hekimlerin müstakil çalışma haklarını (muayenehane,  tıbbi laboratuarlar, görüntüleme merkezleri vs) savunmak 
3.Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin mesleki, ekonomik,  özlük ve demokratik haklarını savunmak.
 
İşleyiş:
 
1.Özel Hekimlik Komisyonu Samsun Tabip Odası’nın özel hekimlik alanında çalışan gönüllü üyelerinden oluşur. Gerektiğinde diğer üyelerden görüş alabilir.
2.Özel Hekimlik Komisyonu iç işleyişinde özerk ancak Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
3.Özel Hekimlik Komisyonu çalışma amaç ve kapsamında belirtilen konular doğrultusunda faaliyet gösterir.
4.Özel Hekimlik Komisyonu yürütmesi, komisyon başkanı, yazmanı dâhil en az beş üyeden oluşur. Komisyonun uygun görmesi durumunda bu sayı dokuz üyeye kadar artırılabilir.