Pratisyen Hekim

Geri

2016-2018 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI PRATİSYEN HEKİM KOMİSYONU

Dr. Ayşe Nuray ENSELİ

Dr. Işık ÖZKEFELİ

Dr. Elif Ömür ERTÜRK

Dr. Mustafa  ERDİL

Dr. Hakan  KURSAL

Dr. Levent CEYLAN