Pratisyen Hekim

Geri

2018-2020 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI PRATİSYEN HEKİM KOMİSYONU

Dr. Ayşe Nuray ENSELİ

Dr. Durmuş Ali ÖZGENÇ

Dr. Yusuf KARAKAYA

Dr. Hanifi TEMİZ

Dr. Oben ASAN