Haberler

Geri

"1 Nisan Pandemide Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anıyoruz" Basın açıklaması

2021-04-01

Basın Açıklamasının Videosu için Tıklayınız.

Covid-19 Pandemisinde Onbinlerce Yurttaşımızla Birlikte

Hekim ve Sağlık Çalışanı Ölümleri de Devam Ediyor…

 

ÜLKEMİZİN ERTELENEMEZ EN ACİL İHTİYACI:

SİYASAL VE ETİK SORUMLULUK, BİLİMSEL AKIL VE VİCDANDIR!

 

Bugün COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ölüm yıldönümü.

Hekimler için başkalarının hayatını kurtarma çabasının kendi hayatlarına mâl olabileceği

gerçeğini kendi hayatı ile gösteren hocamız şahsında kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımıza

ve ekip arkadaşlarımıza saygı gösterme ve anılarına sahip çıkma günü.

 

Bugün 1 Nisan.

Türk Tabipleri Birliği tarafından COVID-19 pandemisinde en ön safta

mücadele edip, görevinin gereğini her şartta yerine getirmeye çalışırken yaşamını yitiren

hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü.

 

Bugün, bütün salgınlarda olduğu gibi COVID-19 pandemisinde de ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel bütün tedbirlerin bilimin ve aklın ışığında alınması, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günü.

 

1 Nisan artık bizim için; toplum sağlığının, insan yaşamının keyfiliğe, kuralsızlığa, tedbirsizliğe, liyakatsiz yetki kullanımına terk edilemeyeceğini; insan yaşamının şakaya, ironiye izin vermeyeceğini görme ve gösterme, anlama ve anlatma günü…

 

Toplumsal yaşamın ihtiyaçları ve bilimsel aklın gereklerine uyulmayan bir ülkede, yasakların, kuralların yaptırımların ve cezaların kişiye, gruba, partiye, zümreye göre değişen şekilde uygulandığı bir salgın yönetimi altında hekimlik yapmaya devam ediyoruz. Azalmak bir yana her geçen gün ürkütücü rakamlara ulaşan COVID-19 hastalarının yanı sıra yüzbinlerce COVID-19 dışı hastanın ertelenmiş derdine şifa olmaya çalışıyoruz.

 

 

 

Sadece ülkemizde değil bütün dünyada bilim insanlarının hemfikir olduğu; pandemide

elimizdeki en etkili araç olan aşı gerçeğinin ülkemizdeki yansımalarını, aşının tedarikinde ve

uygulanmasında yaşanan gecikmeleri kaygıyla izlemeye devam ediyoruz.

 

Pandeminin 14. ayında bile korumada en etkili araç olan aşının geleceğimizi de kuşatacak biçimde temin edilip edilemeyeceğine dair kuşkular devam ediyor. Vaka sayısında, vefat sayısında olduğu gibi aşının sayısı ve geliş zamanlaması konusunda da şeffaf olunmayan bir anlayışın güven telkin etmeyen beyanlarını, sürekli hayatın tekzip ettiği vaatleri dinlemek istemiyoruz.

 

Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu yitirdiğimiz 1

Nisan 2020 gününden bugüne 152 hekimi ve 242 sağlık çalışanını, toplamda 394 ekip arkadaşımızı yitirdik.

 

Yaşadığımız kayıplara, yüreklerimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için yeminimizin gereğini yerine getirmeye hazırız.

 

Yeter ki, başka hekimler, başka sağlık çalışanları ölmesin…

Yeter ki tek bir yurttaşımızın daha evine ölüm acısı düşmesin…

 

Bunun da ön koşulu; ülkeyi, sağlık sistemini ve COVID-19 salgınını denetleyen ve yöneten “Bilim Kurulu”, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin bütün birimlerinin;

Siyasal ve etik sorumluluktan kaçmadan…

Bilimsel akıldan uzaklaşmadan ve

Vicdanını yitirmeden salgınla mücadele etmesidir!

 

Yitirdiğimiz bütün meslektaşlarımızın anılarına saygı ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizle…

 

 

SAMSUN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Diğer Fotoğraflar