Haberler

Geri

2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı

2018-03-21

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenecek olan Behçet Aysan Şiir Ödülü, Sivas Katliamı’nın 25. yılı nedeniyle, katliamda yaşamını yitiren iki değerli şair Metin Altıok ve Behçet Aysan anısına verilecek. Başvuru süresi 1 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek olan ödül için Temmuz ayında İstanbul’da ortak bir tören yapılacak.
Ödül başvuru koşulları aşağıdadır:


 

21.03.2018
 

BASIN AÇIKLAMASI
 

2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı
 

Türk Tabipleri Birliği 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet Aysan anısına Şiir Ödülü vermektedir. Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü 22. kez düzenlenecektir.
 

Bu yıl, Sivas Katliamı’nın 25. yılı nedeniyle, yitirdiğimiz iki değerli şairimiz Metin Altıok ve Behçet Aysan adına verilen şiir ödülleri için Temmuz ayında, İstanbul’da, ortak bir tören yapılacaktır.
 

Ödül Seçici Kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Ahmet Telli, Orhan Koçak, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi’den oluşmaktadır.
 

Ödül için başvuru koşulları şöyledir:
 

Ödüle 2017 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)

Ödüle son katılma tarihi 1 Mayıs 2018'dir.

Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.

Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.

Ödül kazanan yapıt 2018 yılı Haziran ayında açıklanır.

Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.

Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Diğer Fotoğraflar