Haberler

Geri

AİLE HEKİMLERİ VERGİDE ADALET İSTİYOR! BASIN AÇIKLAMASI

2024-03-27

AİLE HEKİMLERİ VERGİDE ADALET İSTİYOR! BASIN AÇIKLAMASI

 

Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metin Turutoğlu'nun da görev yaptığı Hastanebaşı ASM önünde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile birlikte gerçekleştirilen basın açıklamasında Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal ÇADIR basın açıklamasını okuyarak şunları dile getirdi:

 

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI VERGİDE ADALET
İSTİYOR EYLEMLERİ ALTINCI HAFTASINDA

 

Aile hekimliği çalışanları altı haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinde eylem yapıyor sesini duyurmaya çalışıyor.

Geçen hafta yaptığımız anketlerde Aile hekimlerinden Şubat 2024 de Ocak vergi kesintisine ilaveten ücretlerinden ortalama 8000 lira vergi kesintisi yapıldığını duyurmuş, hükümetin bu haksız adaletsiz kesintilerden vazgeçmesi için ASM önlerinde eylemlerimize devam etmiştik.

Maalesef taleplerimize kayıtsız kalan hükümet, enflasyon karşısında daha cebimize girmeden eriyen ücretlerimizden haksızca yüksek vergi kesintisi yapmaktan kaçınmıyor.

Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerin altıncısını bu gün gerçekleştiriyoruz.

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz.

Deprem bölgesindeki Aile hekimliği Çalışanlarından Yapılan Büyük Kesinti Derhal Geri Ödenmelidir.

Deprem bölgesinde hizmet veren Aile Hekimliği Çalışanlarından vergi kesintileri dışında yüksek oranda yapılan performans kesintileri için hükümet sessiz kalmakta, deprem bölgesinde zor koşullarda çalışan sağlık emekçilerinin talebine kayıtsız kalmaktadır.

Yapılan kesintilerin geri ödenmesi, performansa bağlı kesintilerin ve yüksek vergi kesintilerinin son bulması için deprem bölgesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanındayız.

Hükümete söylediklerimiz ve talebimizi açık bir şekilde bir daha yineliyoruz: Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destekler yerine, halkın sağlığı için fedakârca hizmet eden sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verip, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin.

Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele olanaklarını yaratacağız. Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi için, verginin adaletli alınması için yürüttüğümüz mücadelede halkımızdan destek bekliyoruz.

Bu basın açıklaması

 

Samsun Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

 

adına yapılmıştır.

Basın açıklamamızın videosunu izlemek için tıklayınız.

 

 

Diğer Fotoğraflar