Haberler

Geri

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği konusunda Samsun Tabip Odası’nın görüşü

2021-07-05

                 Yeni yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği konusunda Samsun Tabip Odasının görüşlerini kamuoyuna aktarmak üzere bu basın açıklamasına ihtiyaç duyulmuştur…

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

         Aile Hekimliği birimlerinde yoğun olan çalışma koşulları pandemiyle beraber katlanarak artmıştır. 

         Pandeminin başından itibaren; fiziki şartları elverişsiz ASM’lerde yetersiz kişisel koruyucu malzeme ile izinsiz, esnek mesaisiz çalışılmıştır ve çalışılmaya devam edilmektedir. 

          Pandemi aşılaması sahadaki bütün aksaklıklara rağmen sahiplenilip günde yaklaşık 600 bin aşı uygulaması yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. 

         Ancak tüm bu çabalar adeta görmezden gelinerek 2015’ten beri yayınlanması beklenen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği şimdi yayınlandı ve bu yönetmelik tüm meslektaşlarımız arasında tam bir hayal kırıklığı ve motivasyon kaybı oluşturdu. Zira bu yönetmelik aile hekimi olan doktorların tümünü ilgilendiren, çalışma koşullarını ve sözleşmelerin fesih edilmesini düzenlemektedir.

         Yeni yayınlanan yönetmeliğin özeti ceza, baskı ve tehditin arttırılması, ücretlerin azaltılmasıdır. 

         Oysa pandemi sırasında canhıraş gayretle mücadele içinde olan hekimler, sağlık yönetimi tarafından adeta sırtından hançerlenmektedir.

Aile Hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar (ceza) puanı cetveline onur kırıcı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mesleki özgürlüklerini kısıtlayıcı maddeler  eklenmiştir. Mesela kamuya sosyal medya vasıtası ile dahi bilgi verilmesi, yani aile hekimlerinin sosyal medya ile yurttaşları bilgilendirmesi ve demeç vermesi dahi sözleşmenin fesih edilmesi için bir sebep olarak belirlenmiştir.

         Öte taraftan, İl Sağlığı Müdürlüklerine fesih ve gerekçesiz sözleşme yapmama yetkisi verilmesi ile aile hekimlerinin iş güvencesi ortadan kaldırılmıştır. 

         Nüfus kaybına bağlı ücret kaybının giderilmesi bir yana, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hedefler konularak oluşturulan negatif performansla ücretlerde kesinti olması kesinleştirilmiştir. 

         Yeni yönetmelikte ücretlere esas katsayılarda hiçbir değişiklik yapılmayarak aile hekimlerini yoksulluk sınırına yaklaşan ücretlere mahkum bırakılmak istenmektedir.

         Türkiye gerçeği ve sahanın gerçeği ile uyuşmayan süslü hastalık yönetim tabloları ve iş akışı şemalarıyla, aile hekimliği çalışanlarını mevcut durumda haftalık 40 saat çalışma ile yetiştiremezken  bu süslü, sahaya uygun olmayan bürokrasi ile aile hekimlerini negatif performanslı gösterme çabasına girişilmiştir. Sağlık idaresinin bu samimi olmayan tutumunu şiddetle protesto ediyoruz.

         Aile Hekimliği çalışanlarının çalışma koşullarına ve refahına, toplumun sağlığının geliştirilmesine hiçbir katkısı olmayan bu yönetmelik geri çekilmeli ve tarafların görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir.

         Evrensel insan hakları ve çalışma hayatının gereği olarak bir sözleşme düzenlenecekse beklenen tarafların birlikte bu sözleşmeyi hazırlaması ve uzlaşmanın sağlanmasıdır. Demokratik hukuk devletinde hiçbir zaman bir sözleşme dayatılamaz. Bu sebeple sözü edilen sözleşme tek taraflıdır ve sözleşme konusu taraflarından aile hekimleri yok sayılarak hazırlanmıştır. Unutulmamalı ki sağlık politikalarında hekimleri yok saymakla başarılı bir politika sağlanamaz.

         Samsun Tabip Odası ve STO Aile Hekimliği Komisyonu olarak yanlışa seyirci kalmayacağımızı toplumun sağlığı ve esenliği için vicdanın ve bilimin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

SAMSUN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

                 SAMSUN TABİP ODASI AİLE HEKİMLİĞİ KOMİSYONU

Basın açıklamasının  videosunu izlemek için tıklayınız.

 

Diğer Fotoğraflar