Haberler

Geri

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü

2017-11-22

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına ilişkin oluşturulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'na verilen “olumlu” kararına yönelik olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından açılan dava 22 Kasım 2017 tarihinde Danıştay'ta görüldü.
 

Davaya, TTB adına Av. Ziynet Özçelik ve Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz; TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Cengiz Göltaş, Cemalettin Küçük, Teknik Görevli Eren Şahiner, Hukuk Danışmanı Ekin Öztürk, TMMOB Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent Damar, MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Prof. Dr. Ali Gökmen, Prof. Dr. İnci Gökmen, Av. Nurten Çağlar Yakış ve Av. Cömert Uygar Erdem; TBB adına Av. Arif Ali Cangı ve Av. İsmail Atal katıldılar.
 

Duruşmanın başında davacıların davet ettiği bilim uzmanlarının mahkeme  tarafından dinlenmesinde sorun yaşandı. Müzakere sonucunda uzmanların dinlenmesine karar verildi. Bilim uzmanları ve avukatlar ÇED süreci ve Bilirkişi Raporu’ndaki eksiklik ve hataları mahkeme heyetine sundular. TTB heyeti tarafından yaşam ve sağlık hakkı açısından ciddi eksikler ve hatalar nedeniyle her iki raporun da karara esas alınamayacağını vurguladı.
 

Davanın duruşması, karar daha sonra açıklanmak üzere sonlandırıldı.

Diğer Fotoğraflar