Haberler

Geri

Başkan Dr.Funda FURTUN : "Herkes Fikrini Özgürce Dile Getirebilmeli"

2021-02-09

Basına ve Kamuoyuna;

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz son zamanlarda en temel yurttaşlık hakları gereği protesto gösterileri yapmaktalar. Sözü edilen talep sadece bir üniversiteyi değil tüm ilim irfan yuvalarının sorunu. Dolayısıyla Türkiye sathında bu protestolara katılım artmakta. Samsun’da üniversiteli gençlerimiz de bu protestoya destek olmak anlamında eylemde bulundu.

 

Ancak üzülerek gördük ki güvenlik güçlerimizin orantısız müdahalesine maruz kaldılar. Devletin tüm ülkede uyguladığı orantısız müdahale ne yazık ki kendi yurttaşlarına karşı şiddete dönüşmüştür. Oysa gözümüzün nuru bu gençlerimizin talepleri dikkatlice dinlenilmelidir. Devlet kendisini şiddetle değil, yurttaşlarına şefkatli eli ile yaklaşmalıdır.

 

Devletin görevi yurttaşlarına orantısız müdahale değil, onun en temel haklarına saygı göstererek güvenliğini sağlamaktır. Mesela kimi provakatörleri ayıklamak ve bu barışçıl gösterileri pandemi koşullarını da gözeterek en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Provakatörleri ayıklamayıp tüm öğrencileri terörist olarak nitelemek maalesef devletimizin aciziyetinin göstergesi olarak algılanmaktadır.

 

Gücünü bu ülkenin yurttaşlarından alan bir meslek örgütü olarak gençlerimize reva görülen bu uygulamadan üzüntü duymaktayız. Fiziksel mesafenin kaybolduğu bu şiddetli müdahaleler pandemi mücadelesini de olumsuz etkilemektedir. Çok sayıda gözaltılar ile seyreden bu uygulamalar toplum sağlığı açısından da sakıncalıdır. Beklentimiz pırıl pırıl gençlerimizin protestolarına kulak verilmesi ve pandemi koşullarına göre eylemlerinin güvenli biçimde yapılmasıdır. Tıpkı bazı parti kongrelerinde yapıldığı gibi.

Her zaman ülkesinin ve yurttaşlarının yanında olan Samsun Tabip Odası bu düşüncelerle devletten şefkatli elini uzatmasını, bu gençlerimize saygı duymasını beklemektedir.

Geleceğin teminatı  gençlerimizin yanında duracağımıza bu vesileyle ifade etmek isteriz.

                                                                                                                         Dr.Funda FURTUN

                                                                                                                 Samsun Tabip Odası Başkanı

Diğer Fotoğraflar