Haberler

Geri

Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta

2018-01-04

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK) tarafından düzenlenen “Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu” 17 Şubat 2018’de Ankara’da TTB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplum tabanlı kanser tarama programının, uygulamalarının, sonuçlarının ve yaşanan sorunların bilimsel veriler ışığında değerlendirilerek, çalışmanın geliştirilmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı sempozyumda, toplum tabanlı kanser tarama programına dikkat çekmek hedefleniyor.

Diğer Fotoğraflar