Haberler

Geri

COVİD-19 TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN.

2020-11-10

 

COVİD 19 MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN….

133, belki şimdi daha fazlası…

Bu basit bir rakam değil. Turkuaz renkte değil kapkara bir sayı…

Şu ana kadar Covid-19’dan ölen sağlık çalışanı sayısı…

133, belki bugün çok daha fazlası …

“Hayat Eve Sığar” derken evlerine bir daha gidemeyecek olanların yani  fedakar, kahramanların sayısı.

Neden öldüler ?

Meslekleri yüzünden…

Covid-19 salgınından kaçmadıkları için değil, bizzat canları pahasına en ön safta savaşarak, sizler bizler yaşayalım diye öldüler. Bu toplumun sağlık çalışanlarına sorumluluğu var, geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmak. Bunun için Türk Tabipleri Birliği ve Samsun Tabip Odası, Covid-19’un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyor.

Türkiye hariç dünyanın her yerinde Covid-19 meslek hastalığı.

Ama Türkiye’de değil!

Soruyoruz; neden?

Mevcut devlet yönetimi ve Sağlık bakanlığı bu soruya cevap veremiyor…

O zaman biz, tane tane “Covid-19 neden meslek hastalığı olmalı diye ısrar ediyoruz” sorusuna cevaplarımızı açıklayalım ki herkes anlasın.

Bir hastalığın “meslek hastalığı” olması için tüm dünyada kabul edilen bazı kriterler var. Bunlardan bir kaçını sayalım…

O iş kolunda hastalık yapıcı bir riskin olması.

Mevcut durumda Türkiye’de hangi akıl sahibi biri sağlık iş kolunda Covid 19’un hastalık yapıcı bir riski olmadığını söylüyor ki meslek hastalığı kabul edilmiyor?

Başka bir kriter… Bu risk sonucu oluşan hastalığın toplumun diğer kesimlerine göre daha yaygın görülmesi. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanlarının 10-14 kat daha fazla etkilendikleri bilimsel bir gerçekken Covid-19 nasıl meslek hastalığı olmaz?

Diğer bir kritere daha bakalım… Gerekli önlemler alınsa bile o iş kolunda çalışanların binde 4 ile 12’sinde o riskin sebep olduğu meslek hastalığının görülmesi. Tüm gerekli önlemlerin aldığını kabul etsek bile Eylül 2020 resmi rakamlara göre Covid-19’un sağlık çalışanlarının en az 40 binini etkilediğini yani en az binde 37’lerde olduğu bu sağlık yönetimi tarafından duyurulmuşken Covid-19’un meslek hastalığı olması için kaç sağlık çalışanın daha ölümü bekleniyor?

Dünya Sağlık Örgütü bu nedenlerledir ki pandeminin ilk günlerinden itibaren özellikle sağlık çalışanları için hükümetleri uyardı.  Yine bu nedenledir ki birçok ülkenin Sağlık Bakanı “Covid-19 sağlık çalışanları için otomatikman bir meslek hastalığı” olduğunu beyan etti. Tüm hükümetlere meslek hastalığı olarak görülmesini önerdi. Oysa Türkiye’de hükümet sahibi olanlar sadece saat 21.00 da kameralar karşısında alkışlamakla yetindi.

Şimdi TTB ve Samsun Tabip Odası olarak Covid 19’un meslek hastalığı sayılması için, halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Bizi yönetenler duymuyor sesimizi. Bu sebeple önümüzdeki süreçte çığlığımıza ses olun.

Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor. Bunun için bize ışık olun. Bir hafta boyunca her akşam saat 21.00 da ışıklarınızı açıp kapatarak Covid 19’un meslek hastalığı sayılması için mücadelemize destek verin. Tüm halkımıza davetimizdir…

Her gün saat 21.00’de

Karanlıklar aydınlansın diye,

Işığınla destek ver Türkiye!

Aç-kapa, aç-kapa

Sağlık çalışanına ses ver Türkiye!

 

                                                                          Samsun Tabip Odası

 

 

 

Diğer Fotoğraflar