Haberler

Geri

Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı

2017-12-20

Doğu ve Güneydoğu Tabip Odaları Bölge Toplantısı 16 Aralık 2017 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Funda Obuz, Dr. Selma Güngör, Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp katıldılar.
 

Toplantısıya Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Mardin, Adıyaman, Muş, Ağrı Tabip Odalarından hekimlerin yanı sıra Şanlıurfa Demokratik Hekim Girişimi Grubu temsilcilerinden oluşan 70 hekim katıldı.  
 

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. M. Şerif Demir’in yaptığı açılış konuşmasının ardından Divan seçimine geçildi. Divanda TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz, Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Sağlam ve Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Semra Güzel yer aldı.
 

Prof. Dr. Raşit Tükel; Türkiye ve bölgenin sağlık ortamını değerlendiren bir konuşma yaptı. Konuşmasında, olağanüstü hal (OHAL) koşullarının sağlık hizmetleri ve sağlıkçılar üzerindeki olumsuz etkilerine, ihraç edilen asistanların eğitim haklarının engellenmesine, asistan hekimlerin çalışma koşullarının zorluklarına, hekim intiharlarına, şehir hastaneleri aracılığıyla kamudan özele kaynak aktarılmasına, devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında atanamayan hekimlerin koşullarına, özel hekimlik alanında çalışan hekimlerin yaşadıkları emek sömürüsüne, yan dal uzmanı hekimlerin yaşadıkları sorunlara, işyeri hekimlerinin alandaki sıkıntılarına, emekli hekimlerin düşük ücretleri nedeniyle yaşam koşularının zorluklarına değindi.
 

Toplantı şu gündemle devam etti:
 

OHAL ve sağlık
OHAL ve ihraçlar-atanamayan hekimler
Özel hekimlik ve çalışma koşulları
Aile hekimliği ve çalışma koşulları
Bölge odalarının durumu
Ek gündem önerileri

Aile hekimliği ve çalışma koşulları gündeminde söz alan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimlerinin yaşadıkları sorunlar ve TTB Merkez Konseyi’nin konuya ilişkin çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

Diğer Fotoğraflar