Haberler

Geri

Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir!

2017-08-27

Tarihini ve sayısını neredeyse takip edemediğimiz Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hukuksuzluğu devam ediyor. 25 Ağustos 2017 tarihli, 693 sayılı KHK ile 120 akademisyen daha ihraç edildi.
 

Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Koyunsever, son KHK ile görevinden ihraç edilmiş, eğitim hakkı gasp edilmiştir. Dr. Süleyman Koyunsever, TTB ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi, iyi hekimlik değerlerini rehber edinmiş, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimi için mücadele eden genç bir meslektaşımız; emek, barış, demokrasi mücadelemizin bir neferidir.
 

Ülkeyi Olağanüstü Hal ve KHK rejimi ile yönetmeye alışanlara inat biz keyfiliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa alışmıyoruz, alışmayacağız. TTB Merkez Konseyi ve Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu olarak, asistan hekimlerin tıpta uzmanlık sınavı gibi zorlu bir sınavla kazanılmış olan eğitim hakkını KHK rejimine teslim etmeyeceğiz.
 

Haksız hukuksuz işten atılan kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebimizi bir kez daha tekrarlıyor, taleplerimizin takipçisi olduğumuzu hatırlatıyoruz.
 

Dr. Süleyman Koyunsever ve tüm hukuksuzca ihraç edilen meslektaşlarımız bir an önce görevlerine iade edilmelidirler.
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu

Diğer Fotoğraflar