Haberler

Geri

DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi

2017-12-05

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Ekim 2017’de Chicago’da düzenlenen 68. Genel Kurulu’nda sağlık mesleğinde zorbalık ve tacizle ilgili bir tutum belgesini kabul etti.
 

Son yıllarda zorbalık ve taciz gibi olayların tıp mesleğinde daha fazla görünür hale geldiğine dikkat çekilen belgede, bu gibi olayların sağlıkla ilgili işyerlerinde de gerçekleştiğini gösteren yeterli derecede kanıt bulunduğu kaydediliyor.
 

Belgede, araştırmaların sağlık mesleğinde zorbalığın uzmanlık alanı ya da cinsiyetle ilgili olmadığını gösterdiğine yer veriliyor ve yaygın bir olgu olarak ortaya çıkan zorbalığın tıbbın tüm uzmanlık alanlarında ve her kademede ortaya çıkabildiğine işaret ediliyor. Bununla birlikte zorbalığın kıdemli bir çalışan tarafından kıdemsiz bir çalışana karşı gerçekleştirildiği tespitinin altı çiziliyor.
 

DTB’nin hangi koşullarda gerçekleşmiş olursa olsun zorbalık ya da taciz gibi fiilleri kınadığı ve bu tür olaylara ilişkin farkındalığın artırılmasının sorunu ortadan kaldırma yolunda önemli adım olabileceğinin vurgulandığı belgede, konuyla ilgili olarak politikalar geliştirip uygulamakta dikkate almaları için ulusal tabip birliklerine sunduğu noktalardan bazıları şöyle:
 

- Meslektaşlar olarak birbirimize nasıl davrandığımız da profesyonellik kapsamında yer alır. Profesyonelce davranmak aynı zamanda aktif olmak, herkesin iyiliği için gerekli girişimlerde bulunmak demektir.
 

- Zorbalık meslek dışı bir davranıştır, mesleğin temel ilkelerine aykırılık oluşturur ve tıbbi pratikle ilgili duyarlılıklara ters düşer.
 

- Zorbalığın ortadan kaldırılması hastalar açısından da daha güvenli hizmet ortamları sağlar.
 

- Taciz ve zorbalığın her tür belirtisinin üzerine gidilmesi yönetimlerin sorumluluğundadır. Zorbalık ve tacize sıfır tolerans gösterilmelidir.

Diğer Fotoğraflar