Haberler

Geri

Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz!

2018-02-12

Ege Bölge Tabip Odaları, 10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Bölge Toplantısı’nın ardından ortak bildiri yayımladı. Ege Bölgesi’ndeki 10 tabip odasının imzasını taşıyan bildirgede, “Ege Bölge Tabip Odaları olarak, meslek birliklerinin başında yer alan Türk ve Türkiye isim ve kavramlarına sahip çıkıyor, tartışmaya açılmasını asla kabul etmiyoruz. Odalarımıza, mesleğimize ve meslek birliğimize sahip çıkıyoruz. Odalarımızın yetkilerinin azaltılmasını değil, artırılmasını talep ediyoruz” denildi.

Ege Bölge Tabip Odaları Toplantısı, 10 Şubat 2018 tarihinde Denizli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Denizli Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Funda Obuz ve Dr. Yaşar Ulutaş, Aydin, Denizli, Isparta-Burdur, Izmir, Manisa ve Muğla Tabip Odalarından yöneticiler ve üyeler katıldılar.
 

Toplantıda ilk olarak Divan seçimi yapıldı. Divanda Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Gökhan Önem yer aldı. Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem’in yaptığı açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Raşit Tükel ülkemizin sağlık ortamını değerlendiren bir konuşma yaptı.
 

Toplantıda sağlıkta şiddet, hekimlerin emeklilik ve yıpranma payları, şehir hastaneleri, yardımcı doçentlik ve doçentlik ile ilgili düzenlemeler, kamudan ihraç edilen hekimler, 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri, Türk Tabipleri Birliği’nin isminde ve tabip odalarına üyelik ile ilgili yapılmak istenen değişiklikler hakkında tabip odaları temsilcileri görüş ve önerilerini sundular.
 

Toplantı sonunda aşağıdaki bildirinin yayımlanmasına karar verildi:
 

EGE BÖLGE TABİP ODALARI OLARAK,
 

MESLEK BİRLİKLERİNİN BAŞINDA YER ALAN TÜRK VE TÜRKİYE İSİM VE KAVRAMLARINA SAHİP ÇIKIYOR, TARTIŞMAYA AÇILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ.
 

ODALARIMIZA, MESLEĞİMİZE VE MESLEK BİRLİĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ.
 

ODALARIMIZIN YETKİLERİNİN AZALTILMASINI DEĞİL ARTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ.
 

TÜM HEKİMLERİMİZİ ODALARINA SAHİP ÇIKMAYA VE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ.
 

ANTALYA TABİP ODASI

AYDIN TABİP ODASI

BALIKESİR TABİP ODASI

ÇANAKKALE TABİP ODASI

DENİZLİ TABİP ODASI

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI

İZMİR TABİP ODASI

MANİSA TABİP ODASI

MUĞLA TABİP ODASI

UŞAK TABİP ODASI

Diğer Fotoğraflar