Haberler

Geri

Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı

2017-11-20

Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı, 18 Kasım 2017 Cumartesi günü Aydın’da yapıldı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Funda Obuz ve Dr. Yaşar Ulutaş, Aydın, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Isparta-Burdur Tabip Odaları başkan ve temsilcilerinden oluşan çok sayıda hekim katıldı.
 

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü’nün açılış konuşması ardından toplantı Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşması ile devam etti. Türkiye sağlık ortamının genel durumu, Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısındaki son değişiklikler, şehir hastaneleri ve hekimlerin çalışma koşullarına değinen Tükel, hekimlerin ağır çalışma koşullarının yıpranma ve tükenmişliğe neden olarak intiharlara zemin hazırladığını belirtti.
 

Her odadan temsilciler söz alarak son dönemde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve illerindeki sorunları dile getirdiler.
 

Toplantı, şehir hastaneleri, performans sistemi, aile hekimliğindeki mevzuat değişiklikleri, defin ruhsatları, sağlıkta şiddet, emeklilik ve yıpranma payı, kamudan ihraç edilen hekimler konularının ele alındığı bölüm ile devam etti.
 

14 Mart 2018 için etkinlik önerileri ile toplantı sona erdi.

Diğer Fotoğraflar