Haberler

Geri

Fotoğraf Yarışması

2020-12-29

Türk Tabipleri Birliği - Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (TTB-STED) Fotoğraf Yarışmasının bu yıl 19.’sunu düzenliyoruz. Fotoğrafa meraklı okurlarımız, emeklerinin ürünü olan eserlerle yıllardır dergimizin kapağına ve içeriğine değer katmaktalar. Bu değeri daha da artırmak ve katılımı kolaylaştırmak için gelenekselleşen yarışmamızın 2018 yılından itibaren sayısal (dijital) olarak düzenlemekteyiz. Aşağıdaki koşullara uyan fotoğraf makinesi ya da mobil telefonla çekilen tüm eserleri yarışmaya kabul ediyoruz. Fotoğraf çeken ve ürünlerini STED okurlarıyla paylaşmak isteyen tüm dostlarımızı TTB-STED 2020 Fotoğraf Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz.

YARIŞMA KURALLARI

- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

- Yarışmaya; tüm sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katılabilir.

- 2020 yılı yarışma konusu serbesttir.

- Yarışma dijital olarak düzenlenmekte olup baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular alınmayacaktır.

-Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.

- Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış olması ve her hangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Ödül almış fotoğrafı kadrajını farklılaştırarak ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla (kesme – kesit alma) oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak yeniden üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

- Yarışmaya fotoğraf makinesi ya da mobil telefonu ile çekilen fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler ve kontrast ayarları kabul edilebilir oranda yapılabilir. Ancak birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar, bir takım yazılımlar aracılığı ile üzerinde oynanan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

- Yarışmaya katılacak fotoğraflardan ödüle değer görülenler ve sergiye kabul edilenler, daha sonra 20x30 boyutunda baskı yapılarak sergilenecektir. Bu nedenle fotoğrafların 20x30 boyutunda baskıya uygun şekilde, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Katılımcı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

-İnsanlı ya da insansız drone vb. hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

- Gönderilecek her bir fotoğraf için, yarışmacı tarafından belirlenecek (en az beş harf ya da rakamdan oluşan) bir rumuz ve sıra numarası tanımlanmalıdır ('RUMUZ - 1’, 'RUMUZ - 2’, gibi).

- Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ait isim, imza, logo vb. işaretler bulunmayacaktır.

- Fotoğraflar www.ttb.org.tr/stedfoto.php adresine yüklenecektir.

- Yarışmaya gönderilen fotoğraflar iade edilmez. Türk Tabipleri Birliği, katılımcıların fotoğrafları ile ilgili izinler ve telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta yer alan kişilerin ve kullanılan nesne vb. ile ilgili yakınmalarda sorumluk katılımcınındır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların, isminin ve eser adının belirtilmesi koşuluyla, TTB yayınlarında ve sağlıkla ilgili eğitim, sanat vb. etkinliklerde kullanım hakkını ve buna bağlı olarak Fikri ve Sınai Haklar Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince eserlerin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve gerekli diğer haklar için Türk Tabipleri Birliği'ne izin verdiğini kabul eder.

- Yarışmaya fotoğraf gönderen katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi:


31 Aralık 2020

Jüri toplanma Tarihi:

14 Ocak 2021

Sonuç Bildirme Tarihi:

15 Ocak 2021

Sergileme Tarihi:

11-15 Mart 2021

Seçici Kurul:

İbrahim Demirel (Fotoğraf Sanatçısı)

Mehmet Gökağaç (Fotoğraf Sanatçısı)

Hafize Kaynarca (Fotoğraf Sanatçısı)

Mehmet Beyazova (Fotoğraf Sanatçısı)

Orhan Odabaşı (STED Temsilcisi)

Ödüller:


Büyük Ödül: TTB yayınlarından oluşan bir armağan paketi ve plaket (Büyük ödül paylaştırılmaz bir kişiye verilir.),

Başarı Ödülü: TTB yayınlarından oluşan birer armağan paketi ve plaket (üç kişiye).

“Galeri Sanatyapım” Özel Ödülü: Fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel tarafından verilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği COVID - 19 İzleme Kurulu Ödülü: COVID-19 salgını ile ilgili sağlık çalışanlarının gözünden çekilen fotoğraflara verilecektir.

Seçici Kurul tarafından uygun görülürse başka ödüller de verilebilir. Yarışmada ilk altıya giren fotoğraflar 2021 yılında STED'in kapağında, diğer fotoğraflardan uygun görülenler iç sayfalarda yayımlanacaktır. Yarışmada ödül alan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan diğer yapıtlar TTB etkinliklerinde sergilenebilecektir.

Kaynakça: https://www.ttb.org.tr/STED/index.php/foto

Diğer Fotoğraflar