Haberler

Geri

Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor

2017-10-23

Sağlık meslek örgütleri, geciken atamalar ve uzayan güvenlik soruşturmalarının hem sağlık çalışanlarının anayasal haklarını, hem de vatandaşların sağlık hizmetine erişimini engellediğini bildirdi.
 

Sağlık meslek örgütleri, 23 Ekim 2017 tarihinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısı ile Olağanüstü Hal’in (OHAL) yarattığı mağduriyetlere dikkat çektiler. Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı İlker Cebeci, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, SES Mali İşler Sekreteri Ali Önal, Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık İş) Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) adına Nezaket Özgür ve Türk Eczacıları Birliği adına Erdal Kart katıldılar. Basın açıklamasını Dr. Arzu Çerkezoğlu okudu.
 

Çerkezoğlu, 2016 yılının ikinci yarısından bu yana sağlık emekçileri başta olmak üzere okullarından yeni mezun pek çok kişinin atamaları yapıldığı halde görevlerine başlamak için güvenlik soruşturmaları yapıldığı gerekçesiyle bekletildiğini, uzun süre başvuruların yanıt alamadıklarını ve bu bekleyişin ne zaman sona ereceğini öğrenebilecekleri bir kurum bulunmadığını söyledi. Çerkezoğlu, ilgili bakanlığa ulaşabilenlerin ise ancak “güvenlik soruşturmasının devam ettiği” yönünde yanıt alabildiklerini kaydetti.
 

Sağlık çalışanları bu süre zarfında mesleğe başlayamamaları nedeniyle maddi kayba uğradıklarını, yaşamlarını ertelemek zorunda kaldıklarını ve ciddi bir gelecek kaygısı yaşadıklarını belirten Çerkezoğlu, atamaların gecikmesi dolayısıyla vatandaşların da sağlık hizmetine erişiminin engellendiğine dikkat çekti.
 

İlgili yasalara göre güvenlik soruşturmasının kimlere yapılması gerektiğinin çok açık olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarda çalıştırılmak üzere atanacak sağlık çalışanları yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını haklı kılacak bir neden bulunmadığını vurguladı.
 

Arzu Çerkezoğlu, sağlık meslek örgütleri olarak vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için sağlık hizmetlerindeki istihdam açığının bir an önce kapatılması, yaptıkları iş nedeniyle güvenlik soruşturması gerekli olmayan sağlık çalışanlarının soruşturmaya tabi tutulmadan görevlerine başlatılması ve güvenlik soruşturmasıyla eğitim hakları elinden alınan asistan hekimlerin eğitimlerini sürdürmelerinin sağlanması için yetkilileri göreve çağırdıklarını bildirdi.

Diğer Fotoğraflar