Haberler

Geri

Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır

2017-10-21

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, kişilerin hastalıkları, tedavi süreçleri ya da yöntemleriyle ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamaların, tedavi eden hekimler tarafından yapılıyor olsa dahi, hastanın veya ailesinin onayı olmaması durumunda etik bir sorun olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. TTB’den yapılan açıklamada, hasta mahremiyetinin esas olduğu bu durumlara ilişkin duyarlı davranılması çağrısında bulunuldu.
 

Açıklamanın tam metni aşağıdadır: 
 

 

Hastaların Tedavi Süreçlerine İlişkin Onam Alınmadan Yapılan Açıklamalar ve Paylaşımlar Hasta Hakları ve Etik Kurallar Açısından Sakıncalıdır
 

Son günlerde görsel ve yazılı medyada kişilerin hastalıkları ve tedavi yöntemleri hakkında haberler çıktığı gözlenmektedir. Tedavi eden hekimlerin dahi hastanın veya ailesinin onayını almadan bu tür açıklamalar yapması etik bir sorun olarak değerlendirilirken hekim olmayan kişilerce hastaların tanı ve tedavileriyle ilgili paylaşımların yapılması etik olmadığı gibi yasal da değildir.
 

İnme hastalığı beyin damarlarının kan pıhtısıyla tıkanması sonucu kalıcı sakatlıklara ve ölümlere neden olan önemli bir hastalıktır. Son yıllarda bu hastalığın tedavisi ile ilgili tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İnme durumunda tedavi acildir. Bunun nedeni tıkanma olan beyin bölgesinin oksijensiz kalması ve felce neden olmasıdır.  Bu hastalıkta tedavi yöntemi olarak ilaçlar, girişimsel nöroradyolojik ya da cerrahi müdahaleler, hastanın durumuna göre karar verilerek uygulanmaktadır. Bu girişimler erken müdahalenin olmazsa olmazlarıdır. 
 

Benzeri hastalığı olan hastalara güncel tıp bilgileri eşliğinde çeşitli tıbbi tedaviler ve cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Haftada 7 gün 24 saat çalışan sağlık ekipleri tüm bu tedavi süreçlerinde özveri ile zamana karşı yarışmaktadırlar. 
 

Türk Tabipleri Birliği olarak medyada hastalar ve tedavileriyle ilgili açıklamaların ve gerçeğe uymayan haber ve değerlendirmelerin hasta hakları ve etik kurallar açısından son derece zararlı olduğu görüşümüzü ve bu konuda duyarlı davranılması beklentimizi kamuoyuyla paylaşırız.
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Diğer Fotoğraflar