Haberler

Geri

Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı

2017-06-23

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çeşitli tabip odalarından yönetici ve temsilciler, 18 Haziran 2017 tarihinde Ankara’dan başlatılan ve İstanbul’da sona erecek olan Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.

23 Haziran 2017 Cuma günü saat 08.30’da Bartın Yol Ayrımı’nda Adalet Yürüyüşü’ne katılan hekimler, “Darbelere, OHAL’e ve antidemokratik düzene karşı laik ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak için; sağlık hakkımız, hekimlik değerlerimiz ve toplumsal sağlığımız için yürüyoruz” mesajı verdiler.

Yürüşüye, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Prof. Dr. Taner Gören ve Dr. Ayfer Horasan’ın yanı sıra çeşitli tabip odalarından temsilciler ile çok sayıda hekim katıldı.
 

Diğer Fotoğraflar