Haberler

Geri

Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez!

2017-07-15

14 Temmuz 2017 tarihinde açıklanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 287, tıp fakültesinde çalışan 76 hekimin de aralarında bulunduğu 7 bin 348 kişi  haksız hukuksuz biçimde ihraç edilmişlerdir.
 

Söz konusu KHK ile ihraç edilenler arasında,Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan ve TTB Merkez Konseyi eski üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de yer almaktadır.
 

TTB Merkez Konseyi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından askeri ve sivil darbelere karşı olduğunu açıklamış, darbe girişiminde bulunanları lanetlemiş ve bunu çeşitli kereler tekrarlamıştır. Ancak, bilindiği gibi, darbeye karşı mücadelede demokrasi yöntemleri değil Olağanüstü Hali (OHAL) tercih edilmiş ve OHAL sürecinde, TTB’nin yöneticiliğini yapmış, TTB kurullarındaki çalışmalarıyla hekimlik değerlerine, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesine yoğun emek ve katkı sunmuş, toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan, sağlık hakkı mücadelesini birlikte yürüttüğümüz çok sayıda tabip odası üyesi meslektaşımız, kamu ve üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilmişlerdir. Dr. Ayfer Horasan, Dr. Hüseyin Demirdizen ve TTB çalışmaları içinde yer alan meslektaşlarımızın son KHK ile ihraçları, OHAL durumu fırsat bilinerek muhalif olanların haksız ve hukuksuz biçimde cezalandırılmak istendiğini bir kez daha ortaya koymuştur.
 

TTB olarak, darbelere olduğu gibi, haksız hukuksuz, antidemokratik tüm uygulamalara karşıyız. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi için mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Bir kez daha dile getiriyoruz: OHAL kaldırılmalı, KHK’ler iptal edilmeli, haksız hukuksuz biçimde ihraç edilen çalışma arkadaşlarımız ve tüm kamu çalışanları ivedilikle görevlerine iade edilmelidir.
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

Diğer Fotoğraflar