Haberler

Geri

Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü

2017-12-15

Asistan hekimlerin artan sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi Doç. Dr. Kerem Erkalp ile 12 Aralık 2017’de bir görüşme gerçekleştirildi.
 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın yer aldığı heyet, asistan hekimlerin giderek artan sorunlarını dile getirdi. Heyet; asistan hekimlerin yaşadığı sorunların ülke genelinde benzerlikler gösterdiğine, yaşanan sorunların Sağlıkta Dönüşüm Programının yarattığı sistemsel sorunlar olduğuna dikkat çekti. Görüşmede; uzmanlık eğitim sürecinde olan asistan hekimlerin hizmet açığını kapatmaya yönelik olarak çalıştırıldıkları, birçok klinikte uzmanlık eğitimi müfredatının uygulanmadığı, müfredatın uygulandığı kliniklerde asistan hekimlerin ağır çalışma koşulları nedeniyle eğitimlere katılamadıkları, asistan hekimlere bezdirici, ağır çalışma koşullarının, uzun saatlere dayalı nöbetlerin dayatıldığı belirtildi. TTB-İstanbul Tabip Odası heyeti, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte ağırlaşan bu sorunların çözümü noktasında hastane yönetimleriyle iletişim içinde olmayı önemsediklerini, hekimlerin yanında ve sürecin takipçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.
 

Başhekim Doç. Dr. Kerem Erkalp ise kendilerinin de uzmanlık eğitimini önemsediklerini, eğitim programlarının uygulanması konusunda gerekli hassasiyetleri gösterdiklerini, hizmet odaklı değil, eğitim odaklı bir kurum olmayı öncelediklerini belirtti. Dr. Erkalp bunun yanında hasta yoğunluğuna dikkat çekti ve gelen hastaları da mağdur etmemek üzere çalışanlarla ortak bir düzenleme yapmaya çalıştıklarını aktardı.
 

Görüşmenin ardından TTB-İTO heyeti çocuk hastalıkları kliniğinden asistan hekimlerle bir görüşme yaptı.

Diğer Fotoğraflar