Haberler

Geri

Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı

2017-11-14

Karadeniz Tabip odaları Bölge Toplantısı, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü Trabzon’da gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören, Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan ve çok sayıda hekim katıldı.
 

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner’in açış konuşmasıyla başlayan toplantı, Dr. Sezai Berber’in konuşmasıyla devam etti. Türkiye sağlık ortamının genel durumu hakkında bilgi veren Berber, hekimlerin çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve hekim intiharlarına zemin hazırlayan koşullarla ilgili bir sunum yaptı.
 

Prof. Dr. Taner Gören de bir konuşma yaparak, anamnez ve fizik muayenenin önemi üzerinde durdu.
 

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısındaki son değişiklikler, sağlıkta geleneksel ve tamamlayıcı uygulamalar, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamalarından kaynaklı ihraçlar ve güvenlik soruşturmaları, şehir hastanelerinin durumu, aile hekimliği uygulamasındaki mevzuat değişiklikleri toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı. 

Diğer Fotoğraflar