Haberler

Geri

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu Yayınlandı

2021-02-11

SAMSUN TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

  1. : Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu taslağı.

AÇIKLAMALAR     :

  1. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında çıkarılmıştır.
  2. Veri sorumlularının, yasada öngörülen yükümlülüklerinin başlaması için, zamana yayılı bir düzenleme getirilmiş bu yıl itibariyle tüm veri sorumlularının yükümlülükleri başlamıştır.
  3. Söz konusu kanun ve ilgili mevzuatla ilgili, 18 Aralık 2020 tarihinde Odamızın düzenlediği internet sunumu tarafımdan yapılmıştı. Bu kapsamda, veri sorumlusu olan üyelerimizin ihtiyaçlarına ışık tutmak amacıyla örnek bir Rıza Formu tarafımdan hazırlanmış olup, ekte sunulmuştur.
  4. Ekte sunulan Rıza Formu ilgili mevzuat ve bir kısım gerçek ve tüzel veri sorumlularının kullandığı formlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, veri sorumlusunun, doktor muayenehanesi, klinik ve sair değişkenlere göre uyarlanması, verilerin kayıt usul ve amaçlarına göre uyarlanması gibi ihtiyaçları olabileceği de düşünülmelidir.

 

                 Bilginize saygılarımla arz ederim.010.02.2021

                                                                                                                                          Av. Hüseyin ÖZDEMİR

 

FORM İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Fotoğraflar