Haberler

Geri

Merkez Konseyi Üyeleri Hakkında Yürütülen Soruşturma ile İlgili Basın Çıklaması

2018-12-15

 

Basına ve Kamuoyuna,

 

Bilindiği üzere 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri 24 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdikleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmış ve 1 hafta süren gözaltıdan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Bu açıklama nedeniyle dönemin Merkez Konseyi üyeleri hakkında yürütülen soruşturma sonucunda dava açılmış ve bu dava 27 Aralık 2018 tarihinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacaktır.

Yaşanan bu haksız süreçte  Türk Tabipleri Birliği’nin açıklaması başta Dünya Tabipler Birliği olmak üzere tüm tabip birlikleri ve uluslararası akademik çevreler tarafından büyük destek görmüştür.

Türk Tabipleri Birliği, yakın tarihimizde örneğine çok kez rastlandığı gibi, tüm politik baskılara karşın topluma karşı sorumluluklarından vazgeçmemiş ve uluslararası hekimlik değerlerinin gereğini yerine getirmiştir.

            Türk Tabipleri Birliği  Merkez Konsey üyelerine yönelik açılan davanın verilen cezaların hukuki değil, siyasi olduğu düşüncesindeyiz. Konu ne olursa olsun, konunun içeriğine katılınır ya da  katılınmazsa da , düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm anti demokratik, hukuk dışı uygulamalara karşı olduğumuzu her zaman olduğu gibi bu defa da ifade etmek istiyoruz.

            Bu bağlamda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin maruz kaldıkları bugünkü muamele haksız ve hukuksuzdur.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, yaşamı sürdürecek nitelikteki bir ortama sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyor ve bu haksız sürecin bir an önce sonlandırılmasını diliyoruz.

 

 

Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

 

 

 

Diğer Fotoğraflar