Haberler

Geri

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti

2017-11-14

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
 

Çalıştaya İstanbul’da çalışan hekimlerin yanısıra; İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Samsun Tabip Odalarından ve Tük Dişhekimleri Birliği, İstanbul Dişhekimleri Odası temsilcileri de katıldı. 
 

Çalıştay TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Hasan Oğan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in konuşması ile devam etti.
 

Çalıştayda; Neoliberal Politikalar Işığında Sağlıkta Dönüşüm, Muayenehanelerin Sorunları ve Geleceği, Özel Sağlık Sektöründe Hekim Sorunları, Hekimlikte Reklam ve Tanıtım, Kişisel Sağlık Verileri ve Özel Hekimlik, Birden Fazla İlde Çalışma konuları değerlendirildi.
 

Çalıştayda yapılan konuşmalar ve alınan kararlar en kısa sürede tüm hekimlerle paylaşılacaktır. 
 

Türk Tabipleri Birliği
 

Özel Hekimlik Kolu

Diğer Fotoğraflar