Haberler

Geri

Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler

2018-02-12

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 7 Şubat 2018 günlü yazıları ile Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirini sonlandırdığını ilgili Anabilim Dallarına bildirmiştir.
 

Bilindiği üzere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Raşit Tükel ve  Merkez Konsey Üyesi Dr. Taner Gören hakkında gözaltına alındıkları gerekçesi ile 30.01.2018 günü üç ay süre ile görevden uzaklaştırma kararı vermişti.
 

Haksız gözaltı işlemi esas alınarak gerçekleştirilen hatalı işlemin geri alınmış olması ile birlikte Dr. Tükel ve Dr. Gören öğrencileri, asistanları ve hastalarına yönelik hekimlik ve hocalık görevlerine devam edeceklerdir. Hekimlerimizin ve halkımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla.
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Diğer Fotoğraflar