Haberler

Geri

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir

2017-10-09

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık çalışanlarına yönelik olarak, sağlık kurumlarında ve işin yürütümü sırasında meydana gelen şiddet olaylarının iş kazası olarak bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı bu yöndeki görev ve sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.
 

TTB Merkez Konseyi tarafından 9 Ekim 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilen yazılarda, özetle şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:
 

-         Yasal düzenlemelere göre “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” iş kazasıdır. Buna göne, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında (işyerinde) ya da bu kuruluşlar dışında olmakla birlikte işin yürütümü nedeniyle , çalışanlara yönelik gerçekleştirilen şiddet olayları iş kazası olarak değerlendirilmektedir.
 

-          6331 sayılı Kanun’da “Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler” ve “İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir” hükümleriyle iş kazası bildirimi yükümlülüğünün işverene ait olduğu belirtilmiştir.
 

-          Bütün bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.
 

-          Sağlık Bakanlığı şiddet olaylarını “Beyaz Kod” sistemiyle kayda almakta ancak iş kazası bildiriminde bulunmamaktadır.
 

-          Sağlık Bakanlığı’nın şiddet olaylarının kayıtlarını tutması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da iş kazalarının saptanmasına yönelik yasal kuralların uygulanmasını sağlaması gerekmektedir.

Diğer Fotoğraflar