Haberler

Geri

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir

2017-11-21

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) başvurusu üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yazılan yazıda, şiddet olayının Beyaz Kod bildirimi yapılmış olsa dahi iş kazası olarak kaydedilmesi gerektiğini vurgulandı.
 

TTB Merkez Konseyi, kısa süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı göndererek, sağlık çalışanlarının sağlık kurumlarında ve işin yürütümü sırasında uğradıkları şiddet olaylarının iş kazası olarak bildirilmesi gerektiğine dikkat çekmiş ve Bakanlığı bu konudaki görev ve sorumluluklarını üstlenmeye çağırmıştı.
 

Söz konusu yazı üzerine inceleme yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddelerindeki iş kazası bildirimlerine ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, şiddet olaylarının da iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiğini 16 Kasım 2017 tarihli yazıyla TTB’ye bildirdi.
 

Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı mütalaasının da alındığı bilgisine yer verilen yazıda, “Sağlık hizmet sunucularında çalışanların herhangi bir iş kazasına maruz kalmaları durumunda, bu kazaların işveren mahiyetine haiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından “Beyaz Kod” sistemiyle kendi bünyelerinde kayda alınsa dahi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na iş kazası bildiriminin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir” denildi.
 

TTB, çalışma yaşamında sıklıkla karşılaştığımız yaralanma ve ölümler gibi esasen sağlıkta artan şiddetin de bir kaza olmadığını, uygulanan politikaların sonuçları olduğunu bilmektedir. Bu bağlamda, çalışma yaşamındaki şiddetin ortadan kaldırılmasının asıl olarak yanlış sağlık politikalarından ve çalışanları hedef alan söylemlerden vazgeçilmesiyle mümkün olduğu açıktır. Buna karşın, hukuksal duruma uygun olarak; işyerinde veya işin yürütümü sebebiyle meydana gelen şiddet olaylarının, teknik bir kavram olan, iş kazası şeklinde kaydedilmesi ve gerekli bildirimlerin buna uygun olarak yapılması, çalışanların haklarının geliştirilmesi ve ülkemizdeki iş kazası gerçeğinin daha net görülmesi bakımından önemlidir.
 

Sağlık Bakanlığına yaptığımız başvurunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının değerlendirmeleri de gözetilerek yeniden ele alınması ve bütün birimlerin bu yönde bilgilendirilmesinin sağlanması için TTB tarafından yeni bir talep yazısı da gönderilmiştir.

Diğer Fotoğraflar