Haberler

Geri

Sağlık çalışanlarının acil talepleri var!

2018-03-07

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına yapılan açıklamayı Prof. Dr. Raşit Tükel kamuoyu ile paylaştı.
 

Sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili olarak yıllardır Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından sözler verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten Tükel, “14 Mart’ta artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimiz acil olarak yerine getirilsin istiyoruz” diye konuştu. Tükel, sağlık çalışanlarının acil taleplerini şöyle sıraladı:
 

-Sağlıkta şiddet yasa tasarısı ve fiili hizmet zammı yasa değişikliği önerisi bekletmeksizin yasalaşmalı,
-Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmeli,
-Sağlık alanında güvenlik soruşturması kaldırılmalıdır.

Diğer Fotoğraflar