Haberler

Geri

Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli

2018-04-15

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerince düzenlenen “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” başlıklı panel, 14 Nisan 2018 günü, 16.00-19.00 saatleri arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
 

Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Dr. Ahmet Soysal konuşmacı olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını Dr. Pınar İçel üstlendi.
 

Panelde, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin pancar üreticilerini olumsuz etkileyeceği ve bununla ilişkili olarak nişasta bazlı şeker kullanımının artmasına neden olacağı vurgulandı. Nişasta bazlı şekerin zararlarına dikkat çekilen panelde, bu sürecin çocuklarda obezitenin artmasına, toplumda kanser riskinin artmasına, gıda güvenliği ve güvencesinin ortadan kalkmasına neden olacağı endişesi dile getirildi. Panelde ayrıca, pancar üretiminin yapılmayışının olağandışı durumlarda yaşamı sürdürme için önem taşıyan korunabilir enerjiyi de ortadan kaldıracağına dikkat çekildi.

Diğer Fotoğraflar