Haberler

Geri

Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor

2018-03-28

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hekim ve hastane güvenlik personeline hasta yakınları saldırdı ve darp etti.
 

Olayın ardından Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi yöneticileri ve üyeleri şiddete uğrayan meslektaşlarıyla dayanışmak, sağlık alanında her geçen gün artan şiddete dur demek ve çözüm önerilerini paylaşmak için basın açıklaması düzenledi. Hastane bahçesinde 28 Mart Çarşamba günü düzenlenen açıklamaya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, yönetim kurulu üyeleri Dr. Zafer Çelik, Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Benan Koyuncu, SES Eş Başkanı İbrahim Kara, SES Ankara Şube yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
 

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Vedat Bulut yaşanan olayı üzüntüyle karşıladıklarını ve kınadıklarını söyledi. Sağlıkta şiddet olaylarının tekrarlanmaması için çözüm yolları bulunması gerektiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:
 

“Geçtiğimiz günlerde, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında dile getirdiğimiz 4 talepten biri ‘Sağlıkta şiddetin önlenmesi’ hususudur. Beyaz kod uygulamasında sağlık çalışanlarına yönelik günlük şiddet adeti 5’tir. Ayrıca kayıtlara girmeyen yüzlerce sözel şiddet olgusu vardır. Resmi verilere göre ülkemizde her gün 30’un üzerinde sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Bu tür şiddete maruz kalan sağlık emekçileri ‘Sağlıkta şiddeti önleyecek bir yasa tasarısını’ acilen beklemektedir. Sadece yasalarla çözülemeyecek olan şiddet olgusunu sona erdirmenin yolu temelde eğitimden geçmektedir. Şiddetle mücadele, basın organlarının katkısıyla, hem yaygın eğitime dâhil edilerek yetişkinlere ulaşılmalı, hem de örgün eğitimde müfredata dahil edilerek küçük yaştan itibaren bu bilincin oluşması sağlanmalıdır. Televizyonlarda yer alan ve şiddeti öven diziler, silahlanmaya teşvik eden programların RTÜK tarafından önlenmesi de önemli bir çözüm basamağı olacaktır.”
 

Yanlış sağlık politikalarından vazgeçilmeli
 

Dr. Selma Güngör de, şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin son 15 yıldır artarak devam ettiğini belirten Güngör, şiddet ediminden yalnızca sözel, fiziksel şiddete uğrayanların değil, kesintiye uğrayan çalışma süreci, muayene ve tedavi hizmetleri nedeniyle başka hastaların da etkilendiğini söyledi. Sağlık alanında şiddetin ortadan kaldırılmasının asıl olarak yanlış sağlık politikalarından ve çalışanları hedef alan söylemlerden vazgeçilmesi ile mümkün olduğunu vurgulayan Güngör, “Şiddeti önlemenin bir diğer yolu olarak sağlık alanında yaşanan şiddeti düzenlemek üzere TTB ve diğer sağlık örgütleri tarafından hazırlanmış olan sağlıkta şiddetle ilgili tasarı halen meclise getirilmemiştir. TTB yasa tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır” diye konuştu. Güngör ayrıca, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da bu kuruluşlar dışında olmakla birlikte işin yürütümü nedeniyle çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet olaylarının iş kazası olarak değerlendirilmekte olduğunu hatırlatarak, işveren olarak Sağlık Bakanlığı’nın şiddet olaylarının kayıtlarını tutması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da iş kazalarının saptanmasına yönelik kuralların uygulanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.
 

Güngör sözlerini şöyle sürdürdü:
 

“Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları işyeri kazalarını ortaya çıkaran koşulları değiştirmekle yükümlüdür.  Zekai Tahir Burak Hastanesi başhekimliği ve darp edilen arkadaşlarımız yaşadıkları bu şiddet olayı ile ilgili olarak iş kazası tutanağı oluşturmalı ve Sağlık bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile paylaşmalıdır. Şiddeti öven, şiddete özendiren, şiddeti olağanlaştıran yayınlar kaldırılmalı, eğitim müfredatları değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir. Dr. Ayşe Kırbaş, Dr. Atahan Toyran, ve güvenlik görevlisi Yunus Keskin’e geçmiş olsun diyor, faillerin ve ihmali olanların yargılanmasını ve adaletin gerçekleşmesini istiyoruz.”
 

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da kısa bir konuşma yaparak sağlıkta şiddetin en önemli sebebinin son yıllarda uygulanan sağlık politikaları olduğunu belirterek şiddetle ilgili yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Diğer Fotoğraflar