Haberler

Geri

Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto

2017-09-11

Özel Ege Şehir Hastanesi’nde kendisine muayene olmak isteyen kişi tarafından silahla yaralanan Prof. Dr. Erhan Sesli’ye yönelik saldırı, 11 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi tarafından Özel Ege Şehir Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz ve SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Dr. Fatih Sürenkök katıldılar.
 

Prof. Dr. Funda Obuz, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin son 15 yıldır artarak devam ettiğine dikkat çekti. Sadece kayıtlı olanlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, günde 31 sağlık çalışanının sağlık hizmeti sunulan alanlarda şiddete uğradığını belirten Obuz, “Sağlık alanındaki şiddet, sözel, fiziksel ve psikolojik olmasından bağımsız olarak sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında önemli bir sorun, hekimler ve sağlık çalışanları için mesleki bir risk haline dönüşmüştür” dedi.
 

Sağlıkta şiddetin, toplumda şiddeti besleyen zeminin de bir yansıması olduğuna dikkat çeken Obuz, “Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanması, hoşgörü ortamının yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir” dedi.
 

Sağlıkta dönüşüm politikalarının şiddeti artırdığını ifade eden Obuz, “TTB ve SES İzmir Şubesi olarak meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
 

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Sesli'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Diğer Fotoğraflar