Haberler

Geri

Samsun Özel Hekimlik Forumu

2017-10-18

Samsun Özel Hekimlik Forumu, Samsun Tabip Odası Toplantı salonunda yapıldı.

Moderatörlüğünü Dr. Alper Aktaş'ın yaptığı forumda, Samsun Özel hekimlierinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Bu toplantıda elde edilen sonuç ve öneriler 12 Kasım 2017 de yapılacak TTB Özel Hekimlik Çalıştayında sunulacak. Aktif katılımın yüksek olduğu toplantıda, özel hekimliğin sınırları, hekim sözleşmeleri, hekimlerin taşeronlaştırma çabası başta olmak üzere bir çok konu ele alındı.

Diğer Fotoğraflar