Haberler

Geri

SAMSUN TABİP ODASI 2024 YILI SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

2024-04-01

SAMSUN TABİP ODASI 2024 YILI SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SAMSUN TABİP ODASI

 

Sayı:   141/2024                                                                                                  Tarih: 01/04/2024

Konu: 2024 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

 

Değerli Samsun Tabip Odası Üyesi;

Bilindiği üzere meslek örgütümüzün dayanağı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 13. ve 14. maddeleri uyarınca 2024 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı      20 Nisan 2024 Cumartesi saat 10:00’da çoğunluk aranarak toplanacak 21 Nisan 2024 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Samsun Tabip Odası Kurulları seçimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Küçük Salonda (alt salon) gerçekleştirilecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Nisan 2024 Cumartesi aynı yer ve saatte Genel Kurul toplanacak, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında Samsun Tabip Odası Kurulları seçimleri yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Genel Kurul ve seçime katılmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

                                                                                                  Dr.Ömer Faysal ÇADIR

                                                                                             Samsun Tabip Odası Başkanı

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1. Gün

 

1. Açılış. Saygı Duruşu. İstiklal Marşı’nın okunması.

2. Genel Kurul Divan Başkanının belirlenmesi.

3. Gündemin okunması ve ek gündem önerileri.

4. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu okunması ve aklanması

5. Denetleme Kurulu raporunun incelenmesi ve üzerinde konuşulması

6. Onur Kurulu kararlarının sunulması

7. Yönetim Kurulu Mali Bilançosunun okunması, üzerinde konuşulması, kabulü halinde ibrası.

8. 2024-2025 dönemi tahmini bütçesinin okunması ve oylanması

9. Varsa divana sunulan öneri ya da önerilerin karara bağlanması, dilek ve temenniler.

10. Seçimlere katılacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegesi adaylarının belirlenmesi

 

2. Gün

 

1. Kurul Seçimleri

   a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

   b. Onur Kurulu Üyelerinin Seçimi

   c. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

   d. Büyük Kongre Delegelerinin Seçimi

Diğer Fotoğraflar